2004 - Norrköping

Välbesökt årsmöte i Norrköping

Föreningen blir äldre, men den som håller i ordförandeklubban blir bara yngre och yngre. Vid föreningsstämman övertog Thomas Lund ordföranderollen från Michael Kjellberg som avgick efter fyra år.

– Det har varit fyra roliga år och jag känner mig mycket nöjd med allt som vi gjort under den här tiden, sa Michael Kjellberg i samband med föreningsstämman.

Thomas Lund är 43 år och delägare i Hasting Agency i Malmö som sysslar med köp & försäljning och fartygsklarering.

– Jag har varit med länge i styrelsen och står därmed bakom de satsningar som gjorts under senare år. Jag är helt nöjd med hur styrelsearbetet och kansliet fungerar så vi ska helt enkelt fortsätta på den inslagna vägen med ökad kommunikation med medlemmarna, bra och välbesökta möten och större tyngd i debatten.

Michael Kjellberg kommer att kvarstå i styrelsen sin mandattid ut, dvs ytterligare två år.

Sammanlagt 148 personer deltog i föreningens aktiviteter i samband med föreningsmötet 2004. Det är en 50 procentig ökning jämfört med de senaste två åren! Dagen bjöd på rundtur i hamnen under hamndirektör Bengt-Erik Bengtssons ledning och det var ganska många som imponerades av den investeringsvilja och optimism som präglar Norrköpings hamnverksamhet. Alan Philips, VD i the Institute of Chartered Shipbrokers i London väckte också respekt för sina tankar kring behovet av ökad kompetens och utbildning bland inte bara skeppsmäklare, utan även generellt för hela shippingbranschen.

Under själva föreningsmötet avtackades Berit Eriksson och Lars Assarson av ordföranden med böcker och väl valda ord. Nya krafter i styrelsen blev istället Jan Gustavsson på Lindholm Shipping (södra kretsen) och Per Josephson på Helge Josephson AB (norra kretsen), båda satt som suppleanter i förra styrelsen, den som halverades 2002. Det var alltså rutinerade nykomlingar som rekryterades till styrelsen.

Hela valberedningen, dvs Göran Wramfelt, Bertil Berglind, Jan Ohlson och Stefan Järkås (sammankallande) omvaldes enhälligt. Vid det konstituerande mötet valde den nya styrelsen även en ny arbetsgrupp som tillsammans med kansliet utvärderar de ansökningar som inkommer angående klareringsauktorisation. Till denna arbetsgrupp valdes: Mikael Baaz, Jan Thunberg och Lars Assarsson.

Efter dessa val och formaliteter bjöd föreningens tre medlemmarna i Norrköping till Öppet Hus. Kansliet besökte Unér Shipping och förutom att vi hade trevligt kan vi bara konstatera att Unérs anställda har en fantastiskt fin arbetsmiljö i det gamla Tullhuset. Andra besökare vittnade om en gemytlig stund även hos Jönsson Novabolagen och Österströms Rederi AB.

Den avslutande middagen blev en smakrik, rolig och trång tillställning. Vi hade helt enkelt inte fått plats med ytterligare två personer under Stadshusets vackra kristallkronor. En som däremot fick plats var kungen, statsministern och ett 50-tal andra herrar – i en och samma kropp till och med! Den som lyckades med det konststycket var Jörgen Gabrielsson, känd imitatör.