2006 - Marstrand

Högtryck på årsmötet i Marstrand

Det blev högtryck i många bemärkelser vid senaste föreningsmötet. Vi blev ganska exakt 150 personer som deltog i hela eller delar av föreningsmötet, en siffra som vi får gå många år tillbaka för att finna motsvarigheten till. Även solen bjöd på högtryck, aldrig har den väl varit så varm som när vi tog en svalkande drink under silverpoppeln i Marstrand. Men det största högtrycket kanske ändå levererades av Lasse Kronér och Partypatrullen när de efter middagen på Börsen lät sig inropas för tredje gången genom att smälla av Europes gamla slagdänga The final countdown! Takkronorna svajade, golvet vibrerade och över hundra personer i mörka kostymer vrålade med i takt. Ja, det var mäktigt, och väldigt trevligt.

Under själva föreningsmötet utsågs vår tidigare ordförande Michael Kjellberg till hedersledamot, varvid han intar samma särställning inom föreningen som Karl-Erik Högberg, Claes Wirström och P Arthur Lindén. Michael samt Carina Lundström och Peter Lundblad avtackades även för allt sitt slit i styrelsen då de nu föll för åldersstrecket (max sex år i styrelsen).

Nya i styrelsen blev i stället för östra kretsen: Carl-Johan Leijonhielm, Ivar Lundh & Co, för södra kretsen: Joachim Pyk, Gillis Shipping AB och för norra kretsen: Anders Östman, AF Shipping AB. Samtliga valdes på tre år, alltså till och med 2009.

Stämman beslutade även anta det förslag om bildandet av en Veteranklubb som initierats av Göran Wramfelt. Förslaget går i korthet ut på att alla som vid pensionen är anställd vid ett medlemsföretag kan ansöka om medlemskap, vilket kostar 100 kr. Medlemskapet ger Skeppsmäklarnytt till alla som har e-post samt en verksamhetsberättelse och kallelse till föreningsmötet. Deltagandet sker till självkostnadspris, minus den 100-lapp som man redan betalat in. Andra aktiviteter kan också ske, men initieras då av medlemmarna själva, utan initiativ från kansliet. Intresserad? Kontakta kansliet för mer information.