2008 - Malmö

Solig båttur på årsmötet i Malmö

Ännu ett år hade vi vädrets makter på vår sida under föreningsmötet. Över 20 graders värme och en generös sol följde oss hela dagen, vilket gjorde båtturen på Öresund till en riktig höjdare.

Det blev ju inte sämre av att Svitzers stora bogserbåt Svitzer Mars sprutade vatten framför oss och utförde vad som närmast kan kallas bogserbåtsbalett. Vi njöt helt enkelt hela dagen!

På själva föreningsstämman berättade ordföranden Thomas Lund att styrelsen nu antagit utmaningen att alla medlemmar som vill ska beredas möjlighet att kvalitetssäkra sig enligt Fonasba Quality Standard. Alla detaljer kring kvalitetssäkringen är dock ännu inte på plats, mer information kommer senare i de här spalterna. Lars Högberg slog ett slag för vår egen skeppsmäklarutbildning och Berit Blomqvist berättade att vi äntligen fått gehör för vårt förslag att låta Shipping Business och ett skeppsmäklarämne ge en Advanced Diploma inom ICS.

Berit Blomqvist berättade också om diskussionerna som förts med Sjöfartsverket angående betalningsansvaret. Hittills har Sjöfartsverket varit ganska kallsinniga till våra försök att hitta en mera flexibel lösning till det nuvarande helt strikta betalningsansvaret, men diskussionerna fortsätter.

Vi diskuterade även frågan om skillnaderna i användning av Sjöfartsverkets hemsida för lotsbeställning. Av diskussionen att döma beror skillnaderna främst på tillgången av lots. I de områden där man inte kan vara säker på att få en lots inom önskad tidpunkt vill man helst prata i telefon med en person som kan bekräfta lotstillgången. På platser där lotsen kommer så som man önskar är det enkelt och smidigt att anmäla lotsbehovet på hemsidan.

En medlem hade också rest frågan om hur skeppsklarerare kan skaffa sig möjligheter att ta betalt för all den tid man lägger ner på att serva olika statliga myndigheter som Sjöfartsverket och Kustbevakningen.

Thomas Lund redogjorde för föreningens allmänna inställning som är att vi måste inse att det är inte mäklaren som åläggs detta ansvar enligt föreskrifter och förordningar, utan befälhavaren. Om vi åtar oss att göra jobbet i befälhavarens ställe såsom ombud måste vi också våga kräva betalt för det extra arbetet. I Holland är det tex självklart att agenterna tar ut en extra avgift av rederierna. Stämman ansåg sig nöjda med föreningens svar i frågan.

På årsmötet avtackades de forna styrelseledamöterna Håkan Edman och Lennart Bengtsson med boken Vi, de drunknade. Nya från göteborgskretsen blev Christer Älveborn, Cobelfret AB och Ulf Stenberg, Team Lines Sverige AB. Därefter blev det uppsluppet öppet hus hos Lindholm Shipping, Hasting Agency och Hasting Tankers innan middagen på restaurang Glasklart där stå up komikern Martin Svensson och musikerna Stefan & Kim stod för underhållningen. Och vilken underhållning! Det blev verkligen en fantastisk avslutning på föreningens sista 80-år.

Nästa år den 15 maj blir det stort 90-årsjubileum i Stockholm! Boka in detta datum redan nu! Totalt deltog 117 personer i arrangemanget