2010 - Sundsvall

Magiskt årsmöte i Sundsvall

Som vanligt var det soligt väder när Skeppsmäklareföreningen hade årsmöte, i år var det dags för ett norrlandsbesök och det var Sundsvall som stod för värdskapet den 21 maj.

Dagen inleddes med en rundtur i Sundsvalls hamn med m/v Medvind. Turen avslutades vid SCA Ortvikens pappersbruk, där SCA Transforest bjöd på både filmvisning och rundvandring i fabriken. Det var rejält svettigt, men oerhört intressant att se hur det papper tillverkas som skeppas i så stora mängder från Norrland ut över världen.

Det var också kul att se Walmets stora pappersmaskiner i verkligheten, de tillverkas i Värmland och är så stora att de måste gå med fartyg till slutkunden. De kunderna finns också över hela världen, varav en alltså heter SCA Ortviken i Sundsvall.

För Sjöfartsverkets helt nytillträdda GD Ann-Catrine Zetterdahl blev den rundvisningen ännu en lektion i sjöfartens betydelse och en insikt om hur allt hänger ihop.

Innan årsmötet tog vid i Stadshuset, berättade SCA Transforests VD Magnus Svensson om skogsindustrins nya utmaningar och vad det innebär för sjöfarten.

På årsmötet avtackades de avgående styrelseledamöterna Jan Gustavsson, Lindholm Shipping, och Per Josephson, Helge Josephson, för sitt arbete för föreningen. De fick var sitt exemplar av boken Sjölivets berättare. Till nya ledamöter valdes Hans-Inge Lidén, Scanway-Shipping, och Fredrik Hansell, Hansell Shipping.

Thomas Lund, Hasting Agency, valdes till hedersledamot i föreningen. Thomas satt i styrelsen i 14 år, varav fem som ordförande, innan han avgick förra året. Kvällens middag, även den i Stadshuset, bjöd på god mat i vackert dukad lokal.

Kvällens underhållning stod magikern Love Melander för. Han var speciellt ute efter att uppmärksamma de få kvinnor som var på plats i stadshussalongen, och fick upp både Ingela Berntson, Transweco Agency, och Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverket, på scenen. Den senare var, som nybliven generaldirektör, en av kvällens hedersgäster. Hon höll sedan även ett mycket inspirerande tacktal som bådar gott inför det fortsatta samarbetet med föreningen och dess medlemmar.

Totalt deltog 85 personer under dagen och kvällen. Årsmötet 2011 kommer att hållas i Visby och 2012 kan det bli Gävle, men det är fortfarande öppet för förslag.

Jonas Lövgren, Fredrik Hansell, Anders Östman o Göran Lissel samt (th) Berit Blomqvist, Mathias Nilsson, Jan Fjellman, Dorothee Andrzejewski och Stefan Lindgren. Samtliga fotograferade i skeppsmäklare Ekmans vackra trädgård!

Det vackra vädret fortsatte hela dagen och tillställningen i Carl E Ekmans trädgård innan middagen blev precis så trevlig och vacker som den brukat vara då vi lånat trädgården för vår Sjöfartspub i samband med Almedalsveckan.

Carl-Johan Leijonhielm ny ordförande

Carl-Johan Leijonhielm var alltså hemma i sjuksängen när han valdes till ordförande. Carl-Johan, som är 38 år, läste ekonomi vid Uppsala Universitet innan han anställdes på Walleniusrederierna. Men ekonomiavdelningen var inte tillräckligt lockande så när ICB ville ha honom som befraktare var valet enkelt och därifrån kanske inte steget var så stort till att bli befraktningsmäklare. Carl-Johan har arbetat både på Stockholm Chartering och Ivar Lundh & Co. Sedan 2009 är han vd och delägare i tankmäkleriet STEM Shipping i Stockholm.

– Jag känner mig glad och hedrad över att bli vald till ordförande för Skeppsmäklareföreningen. Ska göra mitt bästa för att fortsätta tidigare ordförandes arbete med att utveckla föreningen, säger Carl Johan Leijonhielm.

2017-06/arsmote2010-1.jpg
2017-06/arsmote2010-4.jpg
2017-06/arsmote2010-5.jpg
2017-06/arsmote2010-3.jpg
2017-06/arsmote2010-2.jpg