2011 - Gotland

Årsmöte med kalkbrottsbesök i strålande sol

Det blev sol så som vi lovade inför årsmötet – och som det varit de senaste åtta åren när Skeppsmäklareföreningen haft sitt årsmöte. Men i år verkade det faktiskt regna precis överallt, utom just på oss på Gotland.

Sammanlagt blev vi ganska jämt hundratalet medlemmar som besökte kalkbrottet i Slite och därefter fick en föredragning av hamnchefen Mats Eriksson som berättade vilken investering som gjorts av Nordstreamföretagen i hamnen. Investeringar som de dessutom lämnar efter sig till hamnens fromma när projektet är färdigbyggd och den ryska gasen strömmar genom ledningarna genom hela Östersjön.

Före årsmötet berättade Rederi AB Gotlands vd Jan-Eric Nilsson om Sveriges äldsta passagerarrederi som bildades 1864 för att förse gotlänningar med post och andra förnödenheter.

Själva årsmötet blev tämligen odramatiskt. Christer Älveborn omvaldes för tre år och Peter Andersson, vd på Jönsson Novabolagen, nyinvaldes i styrelsen efter att föreningens ordförande Ulf Stenberg måste tacka för sig då hans anställning i Team Lines upphört nu under våren. På det konstituerande årsmötet valdes sedan Carl-Johan Leijonhielm, vd i STEM Shipping till ny ordförande. Ulf Stenberg avtackades med en bok, dock inte av den nya ordföranden då han låg nedbäddad i sjuksängen hemma i Stockholm.

Däremot blev det ingen diskussion kring förslaget om att öka kraven för auktorisationen för fartygsagenter och dessutom utvidga begreppen till att även gälla befraktningsmäklare och köp- och försäljningsmäklare. Styrelsen beslutade redan före årsmötet för att jobba igenom förslaget ännu en omgång för att inte, som någon uttryckte det, ”skjuta över målet”. Tanken är att utbildningskravet ska stärkas, men kanske inte så långt som till att kräva ICS-examen. Vi återkommer alltså i frågan.

2017-06/arsmote2011-1.jpg
2017-06/arsmote2011-3.jpg
2017-06/arsmote2011-2.jpg