2014 - Uddevalla

Solig hamntur på årsmötet i Uddevalla

Sveriges Skeppsmäklareförenings 95:e årsmöte hölls i Uddevalla den 23 maj. Dagen inleddes med en båttur i hamnen till guidning av dess VD, Ulf Stenberg. Därefter väntade lunch på Lyckornas brygga i Ljungskile innan det var dags för återfärd till Bohusgården i Uddevalla.

Nytt för i år var ett antal föredrag i aktuella ämnen som hölls innan det var dags för själva årsmötet. Jörgen Sjöholm från Sjöfartsverket berättade om Single Window, Lars-Gunnar Nilsson från Tullverket berättade om den kommande nya tullagstiftningen och Jaak Meri och Thomas Ljungström, även de från Sjöfartsverket, informerade om arbetet med de nya farledsavgifterna.

På årsmötet valdes Lars Rexius in i styrelsen. Han är VD för Unifeeder Sweden i Göteborg sedan 2007 och har tidigare arbetat på NYK Line och Maersk.

Samtidigt omvaldes Peter Anderson, Jönsson Novabolagen, för ytterligare tre år och så avgick Christer Älveborn, CLdN Roro Agencies AB, efter sina maximala sex år i styrelsen.

Det beslutades även att nästa årsmöte kommer att hållas i Norrköping.

Styrelsen i sin helhet:
Carl-Johan Leijonhielm, ordförande
Peter Anderson, vice ordförande
Daniel Berglind
Johan Ehn
Fredrik Hansell
Owe Heincke
Hans-Inge Lidén
Lars Rexius
Susanne Åkesson

2017-06/christer-alveborn-avtackas.jpg
2017-06/styrelsen.jpg