2015 - Norrköping

Trevligt och folkligt i Norrköping

Det blev ingen gassande sol över årets årsmöte, men heller inget hällregn som vid förra årsmötesbesöket i Norrköping. Däremot blev det en trevlig dag med traditionsenlig båtfärd genom Norrköpings hamn.

Därmed kunde vi med egna ögon se de stora förändringar som är på gång inom hamnens områden och omdaningen från citynära hamnverksamhet till bostäder på gamla kajer och hamnverksamheten bortom stadsbebyggelsen.

– Det är en naturlig utveckling och vi ser fram emot de satsningar som nu görs, sa Norrköpings vd Patrick Åhman under båtturen. Vi är mitt i logistiksverige och har faktiskt all infrastruktur som vi behöver på plats, så med alerta skeppsmäklare och agenter hoppas vi kunna öka volymerna i hamnen än mer.

Före själva årsmötet kunde Anna Peterson på Transportstyrelsen berätta att det hittills gjorts 149 svavelkontroller, varav i princip ingen av dem visat på större felaktigheter i svavelnivå. Det ska vara max 0,1 procents svavel, och de sex prover som legat över har haft ca 0,11 eller 0,12.

– Vi är själva förvånade över hur god efterlevnaden är, och de andra länderna inom SECA-området är lika förvånade över sina, likvärdiga, resultat.

I diskussionen kring hur rättvist det är att de som drabbas av kontrollerna måste betala en löpande avgift, motsvarande ca 2 800 kr, även när de bevisligen gjort allt rätt, framkom dock inga nya svar.

– I våra direktiv står att vi måste ta betalt för de kontroller vi utför och tills vi får nya politiska beslut att luta oss mot är det denna ordning som gäller, förklarade Anna Peterson.

Jaak Meri på Sjöfartsverket informerade därefter om arbetet med att ta fram nya, rättvisare och för Sjöfartsverket stabilare farledsavgifter. De nya avgifterna ska börja

gälla från och med 2017, samtidigt som den tillfälliga statliga kostnadstäckningen av sjöfartens vinterväghållning på cirka 300 miljoner antingen tas bort, förlängs, eller som näringen hoppas, permanentas!

Beroende på hur regering och riksdag behandlar den här frågan kan farledsavgifterna behöva höjas, eller kanske till och med kan sänkas. Men oavsett behöver de ändras då Sjöfartsverkets intäkter fluktuerar för mycket i takt med godsvolymerna (medan kostnaderna i stort är fasta) och det anses dessutom finnas vissa orättvisor i dagens rabattsystem.

– Vi vill verkligen göra ett grundligt arbete den här gången och har tagit externa konsulter till hjälp vid simuleringar för att i tid kunna förutse konsekvenserna vid förändringar.

Ett första utkast till förslag ska presenteras efter sommaren för den referensgrupp som Sjöfartsverket utsett, och där Skeppsmäklareföreningen ingår. I november ska Sjöfartsverkets styrelse säga sitt och först därefter kommer förslaget ut på remiss. De nya avgifterna ska alltså inte börja gälla förrän 2017.

Något som däremot skulle ha börjat gälla redan på måndag, den 1 juni, var Single Window. Ett projekt som både Sjöfartsverket och våra fartygsagenter jobbat intensivt med under det senaste året. Dock tvingades Sjöfartsverket häromveckan skjuta på igångsättandet.

– Vi myndigheter som skulle ta emot informationen som ni levererade in blev helt enkelt inte klara med allt och vi ville inte dra igång ett halvfärdigt system, förklarade Jörgen Sjöholm på Sjöfartsverket.

Från medlemmarnas håll drogs det mest en suck av lättnad då det aldrig är lätt att lansera nya rutiner under semesterperioden. Någon gång under hösten, antagligen senast 1 oktober, kommer allt vara klart och innan dess bjuder Sjöfartsverket in till en ny informationsträff, istället för den som ställdes in dagen före vårt årsmöte.

Vid vår föreningsstämma avtackades Carl-Johan Leijonhielm efter fyra år som ordförande och totalt nio år i styrelsen. Även Owe Heincke avtackades för sina maximala sex år.

Nya i styrelsen blev Gregor Loebbert, vd i OP Svensson Shipping AB och Eric Hjalmarsson vd i Thor Shipping & Transport AB.

Avslutningsvis välkomnades vi alla till Helsingborg fredagen 20 maj nästa år!

2017 ställer vi antagligen färden norrut, då både styrelse och Luleås mäklare står bakom förslaget att förlägga stämman i Luleå 2017. Formellt beslut fattas vid stämman i Helsingborg. Notera gärna 20 maj 2016 i Helsingborg redan nu!

2017-06/1498735336_arsmote-nkp-avtack-calle-owe.jpg
2017-06/1498735336_fullsizerender.jpg
2017-06/1498735339_arsmote-nkp-nya-ledamoter-gregor-eric.jpg