2016 - Helsingborg

Årsmöte med fotbollsglans

Det blev som vanligt ett alldeles strålande årsmöte, om än under paraplyer den första timmen. Himlens portar öppnade sig under den korta promenad som behövdes från hotellet till rådhuset där vice borgmästare Lena Bjerne välkomnade oss till Helsingborg. Innan årsmötet bussades vi sedan runt Helsingborg i gamla 50-tals bussar med en chaufför som verkade vara från samma tidsepok. Inte minst besöket på Olympia imponerade då vi välkomnades av följande storbildsskärm.

Själva årsmötet behandlade för första gången på många år flera frågor som medlemmar bett oss ta upp. Fonasba diskuterades bland annat i termer av kostnader och nytta. Kansliet redogjorde att den genomsnittliga kostnaden för medlemskap och deltagande i alla resor i möten med Fonasba och Ecasba inkl styrelsemöten, har kostat föreningen ca 80 000 kr årligen. Styrelsen kunde redogöra för att de redan tidigare sett över medlemskapet, men då inte funnit någon anledning att lämna vårt internationella engagemang. Styrelsen lovade dock att åter se över frågan och komma med någon form av rapport till nästa årsmöte.

Även stadgarna diskuterades och styrelsen lovade att se över dem under året och lämna ett eventuellt ändringsförslag. Frågeställningen gäller främst representationen i styrelsen, (är dagens kretsindelning där varje krets har två platser i styrelsen optimal?) och kraven för medlemskap (är dagens kriterier anpassade till dagens verklighet?). En fråga gällde också tullens ändrade regler och den frågan lämnades med varm hand över till föreningens tullgrupp.

Till styrelsen invaldes Fredrik Hermansson (V), Gustav Bergman (S) och Claes Ericsson (N). De ersätter Lars Rexius (V) som lämnat branschen, samt Hans-Inge Lidén (S) och Fredrik Hansell (N) som båda suttit sina maximala sex år i styrelsen. De avtackades av med presenter.

Dagens avslutades traditionsenligt med god middag och underhållning, den här gången på Sofiero Slott. Det blev en väldigt trevlig kväll!

2017-04/160520-arsmote-olympia-1.jpg
Mingel på Sofiero slott. Fredrik Swenson, Edvin Svenson Skeppsmäkleri, och Kristofer Åsare, Katarina Melby, Carl-Göran Petersson och Gabriel Svensson, alla från Magnusson Shipping.
Mingel på Sofiero slott. Fredrik Swenson, Edvin Svenson Skeppsmäkleri, och Kristofer Åsare, Katarina Melby, Carl-Göran Petersson och Gabriel Svensson, alla från Magnusson Shipping.
2017-04/160520-arsmote-middagen-1.jpg