2017 - KALMAR

Årsmöte med solsken, simulatorkörning och middag på Kalmar slott

Det känns nästan tjatigt, men efter att våra lokala värdar på måndagen i årsmötesveckan kunde se hur snön låg kvar på marken var det nästan magiskt att själva årsmötesdagen ändå bjöd på flödande sol, precis som det brukar.
Dagen började med besök på det anrika sjöfartsmuseet i Kalmar och på museet Kronan, som båda imponerade djupt över samlingar som väckte minnen och insikter över tider som vi glömt.

Även visningen av Sjöfartshögskolan i Kalmar var mycket uppskattad, liksom simulatorkörningen. Det tyckte i alla fall de som klarade sig från sjösjukan.
Innan årsmötet informerades det kring Tullens brottsbekämpande arbete som vi nu även på föreningsnivå ska delta i. Under mötet skrev vi under det samverkansavtal som numera finns mellan Sveriges Skeppsmäklareförening och Tullverket.

Tullverket är precis som vi indelade i fyra kretsar och varje krets har nu en medlem som är Tullverkets kontaktperson.
Norra: Clas Eriksson clas.eriksson@shorelink.se)
Södra: Gustav Bergman shipbrokers@brodernahoglund.se
Östra: Eric Hjalmarsson eric.hjalmarsson@thorshipping.se
Västra: Gregor Loebbert gregor.loebbert@opship.se

Under själva årsmötet kunde vi enhälligt spika att vårt 100-årsjubileum ska firas i Stadshuset i Stockholm med champagne och gruppfoto i Blå Hallen, middag och dans i Gyllene Salen och en oförglömlig dag på alla sätt. Samtliga närvarande sade sig se fram emot detta och styrelsen återkommer med detaljer vid nästa föreningsstämma. 100-årsmötet blir antingen den 3 maj eller 24 maj 2019.

Men innan dess ska vi ha vårt 99:e årsmöte, och det blir överraskande nog i Luleå! Där är inte datumet satt ännu, men vi återkommer under juni med alla detaljer.

Vi hann också klubba igenom de nya stadgarna som därmed blev omedelbart gällande. De bifogas detta utskick.
Samtliga personer i våra olika råd och grupper presenterades också, liksom planerna kring att bilda ett särskilt kryssningsråd, med representanter för de fartygsagenter som representerar kryssningsrederier med anlöp i Sverige. Peter Anderson som suttit sina sex år avtackades för sitt engagemang med en sjöfartsbok och Johan Wallén, vd för Team Lines valdes in i hans ställe.

Styrelsen ser därmed ut enligt nedan:
Namn Företag Krets Invald/vald till/maxtid
Eric Hjalmarsson Thor Shipping Ö 2015/18/21
Gregor Loebbert OP Ship V 2015/18/21
Fredrik Hermansson Greencarrier V 2016/19/22
Johan Ehn Georg Hansen Shipping V 2013/19/19
Daniel Berglind Andersson & Lundqvist N 2012/18/18
Susanne Åkesson Hasting Schultz S 2012/18/18
Johan Wallén Team Lines Ö 2017/20/23
Gustav Bergman Bröderna Höglund S 2016/19/22
Clas Ericsson Shorelink Shipping N 2016/19/22

Till ledamöter i valnämnden omvaldes:
för södra kretsen Joachim Pyk, Gillis Shipping AB, Karlshamn
för västra kretsen Owe Heincke, TSA Tanker Shipping AB, Göteborg
för östra kretsen Håkan Permin, Thor Shipping & Transport, Västerås
för norra kretsen Anders Östman, AF Shipping, Holmsund
Håkan Permin valdes att som sammankallande leda arbetet.

På mötet valdes även ledamöterna i våra respektive grupper och råd.

Dagen avslutades med middag och skådespel på Kalmar Slott.

2018-11/1542970863_gruppfoto-styrelsen-170512.jpg
2018-11/1542970880_gruppfoto-kalmar-slott.jpg