2019 - 100-årsjubileum i STOCKHOLM

Fredagen den 3 maj 2019 lär bli en dag de flesta av föreningens medlemmar sent
kommer att glömma. Vilken fest det blev! Man kunde nästan känna att föreningens första
ordförande Johannes Dolk var med oss och skålade och stolt noterade att vi förvaltat
hans intentioner med föreningen på ett riktigt bra sätt. Det här var en dag då arbetskläder
byttes mot smoking och långklänning, en dag då vi firade på allvar.

Nu var inte bara kvällen magnifik. Dagen började med bubbel och fina tal i samband med
den lunch som Stockholms hamnar och Hutchison Ports bjöd på. Av Stockholms hamn
förärades vi även en tavla, målad strax efter föreningens bildande, över huset där det
konstituerande mötet tog plats och där Regeringen idag huserar; Rosenbad.

Under själva föreningsmötet invaldes Peter Hedlund (N) och Göran Lissel (N) i styrelsen, därutöver omvaldes Johan Ehn (V), Fredrik Hermansson (V) och Gustav Bergman (S).

Avgick gjorde Britt-Marie Nordquist (N) och Clas Eriksson (N) då de inte längre arbetar på medlemsföretag.