2021 - Digitalt

Ännu ett årsmöte påverkades av coronapandemin och mötet hölls digitalt via mötesplattformen Teams i stället för i Göteborg.

Till styrelsen invaldes Ida Kristoffersson, Mårten Zetterberg och Lisa Björklind. De ersätter Gregor Loebbert, Jonatan Karlström och Peter Hedlund som alla tackades av genom digitala hälsningar.

Eric Hjalmarsson valdes om som ordförande i föreningen och Fredrik Hermansson fortsätter som vice ordförande.

Nästa årsmöte kommer att hållas i Västerås.