Arbetsgrupper

Ledamöter i arbetsgrupper för 2021-22

Ledamöterna utses av styrelsen i Sveriges Skeppsmäklareförening. Uppdraget är personligt och bygger på
att vi gemensamt, genom samarbete, stärker vår bransch mycket mer än om varje företag kämpar enskilt
i varje fråga.

AUKTORISATIONSRÅDET

Sammankallande:
Ida Kristoffersson Luleå Agent AB

Susanne Åkesson, Hasting Ship Services AB
Mikael Baaz, Brofjorden Ship Agency
Mårten Zetterberg, TSA Agency Sweden

BEFRAKTNINGSRÅDET

Sammankallande:
Lisa Björklind, Jönsson Novabolagen AB

Gregor Loebbert, OP Ship AB
Carolina Ulff, Tore Ulff Chartering AB

Fler ledmöter tillkommer.

CONTAINERRÅDET

Sammankallande:
Fredrik Hermansson, Greencarrier Liner Agency Sweden AB

Sophie Krönlein, Maersk Sverige
Wilhelmina Lund, OLA - Overseas Liner Agencies
Ebbe Bisgaard, Unifeeder
Björn Thim, CMA CGM
Peter Hägg, MSC, Göteborg
Yngve Johansson, ONE Line Göteborg
Eva Mattsson, Scandinavian Shipping & Logistics
Erik Eriksen, COSCO Shipping Lines
Kristoffer Hellstrand, Hapag-Lloyd

FARLEDSAVGIFTS- OCH LOTSRÅDET

Sammankallande:
Anna-Karin Ekman, Bror Andrén, Karlstad, tank, torrlast

Dennis Bech, STL Shipping, Göteborg roro/biltrafik
Niki Blässar, OP Ship AB, Göteborg tank, torrlast
Emil Holmgren, CLdN ro-ro Agencies, Göteborg roro
Peter Kjellin, SDK Shipping AB, Stockholm kryssning
Kjell Lorentzon, Vopak Agencies, Göteborg tank
Mårten Zetterberg, TSA Tanker Shipping, Göteborg tank
Michael Vejdebring, Wallenius Wilhelmsen, Göteborg roro/biltrafik
Stefan Lindgren, Thor Shipping & Transport, Västerås container

Daniel Grahed, Hasting Ship Services AB: tank, torrlast
Fredrik Pettersson, Nautic Shipping AB: tank, torrlast
Thomas Ahlford, Becoship AB: tank, torrlast
Terese Levander, Shorelink Shipping AB: tank, torrlast
Mim Larsson, SDK Shipping AB: kryssning
John Lundh, Bolloré logistics: container
Ida Kristoffersson, Luleå Agent AB: torrlast

KRYSSNINGSRÅDET

Sammankallande:
Berit Blomqvist

Frida Nehro AB, Carl E. Ekman Agency
Ingela Berntson, GAC Sweden AB
Silvia Lorenzo Rodriguez, Blue Water Shipping
Petra Theill European, Cruise Service
Mim Larsson, SDK Shipping AB - Stockholm

SINGLE WINDOWSGRUPPEN, inkl eMSW

Sammankallande:
Berit Blomqvist

Joachim Pyk, Gillis Shipping AB
Silvia Lorenzo Rodriguez, Blue Water Shipping
Henrik Carlgren, Bror Andrén AB
Jonas Olsson, Bunker One Sweden AB
Kjell Lorentzon, Vopak Agencies, Göteborg
Joakim Arnesson, O P Ship

Lars Ringberger, Scandinavian Logistics Partners AB
Martin Martinsson, Scandinavian Shipping & Logistics AB
Sandra Andersson, Scanlog Ship Agencies
Johan Helmer, Vald. Anderson Shipagency AB
Andreas Levin, Jönsson Novabolagen AB
Henrik Lundberg, GAC Sweden AB

TULLRÅDET

Sammankallande:
Helena Nordh, Thor Shipping & Transport

Susanne Åkesson, Hasting Ship Services AB
Christina Nordenståhl, Scanlog Ship Agencies
Ebbe Bisgaard, Unifeeder A/S
Kent Friborg, SDK Shipping AB
Mårten Zetterberg, TSA Agency Sweden