Arbetsgrupper

Ledamöter i arbetsgrupper för 2024-25

Ledamöterna utses av styrelsen i Sveriges Skeppsmäklare. Uppdraget är personligt och bygger på
att vi gemensamt, genom samarbete, stärker vår bransch mycket mer än om varje företag kämpar enskilt
i varje fråga.

AUKTORISATIONSRÅDET

Ordförande:
Ida Kristoffersson Luleå Agent AB

Susanne Åkesson, GAC Sweden AB
Mikael Baaz, Brofjorden Ship Agency AB
John Dahlén, TSA Agency Sweden AB

BEFRAKTNINGSRÅDET

Ordförande:
Lisa Björklind, Jönsson Novabolagen AB

Gregor Loebbert, OP Ship AB
David Bromander, Alba Tankers Sweden AB
Kristian Bratz, Gothenburg Chartering AB
Mats Andersson, Navix Maritime Chartering AB
Carolina Ulff, Tore Ulff Chartering AB
David von Platen, Wagenborg Shipping Sweden AB
Magnus Rennerfelt, Alda Shipping AB
Mathias Wideroth, Scandinavian Logistics Partners AB
Max Wilhelmson Thörn, Brax Shipping

CONTAINERRÅDET

Ordförande:
Peter Hägg, MSC Sweden AB

Anna Taranger, Greencarrier Liner Agency Sweden AB
Åsa Demme, Maersk Sverige AB
Wilhelmina Lund, OLA - Overseas Liner Agencies AB
Ebbe Bisgaard, Unifeeder A/S
Björn Thim, CMA CGM AB
Yngve Johansson, ONE (Ocean Network Express)
Eva Mattsson, Scandinavian Shipping & Logistics AB
Erik Eriksen, COSCO Shipping Lines (Sweden)
Kristoffer Hellstrand, Hapag-Lloyd AB

EMSWE-GRUPPEN

Ordförande:
Anna-Karin Ekman, Bror Andrén AB

Henrick Friberg Bunker One Sweden AB
Daniel Grahed, GAC Sweden AB
Ida Kristoffersson, Luleå Agent AB
Fredrik Pettersson, Nautic Shipping AB
Joakim Arnesson, OP Ship AB
Emelie Edehamn, Vald. Anderson Shipagency AB
Linda Elmberg, Lindholm Shipping AB
Andreas Levin, Jönsson Novabolagen

FARLEDSAVGIFTS- OCH LOTSRÅDET

Sammankallande:
Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening

Anna-Karin Ekman, Bror Andrén AB, Karlstad tank, torrlast
Joakim Arnesson, OP Ship AB, Göteborg tank, torrlast
Peter Kjellin, SDK Shipping AB, Stockholm kryssning
Kjell Lorentzon, Wilhelmsen Port Services Sweden AB, Göteborg tank
Michael Vejdebring, Wallenius Wilhelmsen, Göteborg roro/biltrafik
Stefan Lindgren, Thor Svecon Group, Västerås container, short sea
Daniel Grahed, GAC Sweden AB, Malmö tank, torrlast
Fredrik Pettersson, Nautic Shipping AB, Gävle tank,torrlast
Thomas Ahlford, Becoship AB, Karlshamn tank,torrlast
Terese Levander, Shorelink Shipping AB, Luleå tank,torrlast
Ida Kristoffersson, Luleå Agent AB, Luleå torrlast
Ebbe Bisgaard, Unifeeder A/S container, feeder
Peter Hägg, MSC Sweden AB, Göteborg container, direktanlöp
John Lundh, TSA Agency Sweden AB, container

KRYSSNINGSRÅDET

Sammankallande:
Berit Blomqvist

Tessan Gunnersten, AB Carl E. Ekman, Visby
Petra Theill, European Cruise Service, Stockholm
Mim Larsson, SDK Shipping AB, Stockholm

GRÄNSPOLISRÅDET

Ordförande:
Fredrik Pettersson, Nautic Shipping AB

Anna-Karin Ekman Bror Andrén AB
Carl-Henrik Gibson TSA Agency Sweden AB
Henrik Lundberg GAC Sweden
Jeanette Jobjer SwanFalk Shipping
Johan Helmer Sirius Agency Sweden
Peter Hedlund TSG Forwarding AB
Staffan Åberg SDK Shipping
Linda Elmberg, Lindholm Shipping AB

TULLRÅDET

Ordförande:
Thomas Ahlford, Becoship AB

Susanne Åkesson, GAC Sweden AB
Christina Nordenståhl, Scanlog Ship Agencies
Ebbe Bisgaard, Unifeeder A/S
Peter Isaksson, Brofjorden Ship Agency AB
Carl-Henrik Gibson, TSA Agency Sweden AB
Anna Vågare, Wallenius Wilhelmsen Ocean
Anders Christensen, SDK Shipping AB
Veronika Stenbäcken, FH Bertling
Emelie Edehamn, Sirius Agency Sweden
Christian Britse, Island Shipping Gotland AB