Historik

Redan år 1911 togs initiativ från Norrköping för att få till stånd en förening av svenska skeppsmäklare. Detta på grund av att ”många inkompetenta och i övrigt olämpliga personer ägnade sig åt klarering av fartyg”. Första världskriget kom dock emellan och först i slutet av 1918 tog man nya tag på initiativ av C.H. Cederwall, Stockholm.

Det konstituerande mötet som bildade Sveriges Skeppsklarerare- och Skeppsmäklareförening hölls på Hotel Rosenbad i Stockholm den 5 februari 1919. 51 företag deltog i beslutet och vid årets slut hade den nybilade föreningen 76 medlemmar.

Tio med sen start

Första verksamhetsåret 1919 hade föreningen 76 medlemmar. Medlemsantalet ökade därefter sakta fram till år 1933 då det uppgick till 95. Påföljande år steg antalet medlemmar till 146. Medlemsantalet nådde sitt maximum år 1961 då 228 medlemmar fanns registrerade. Idag har föreningen 139 medlemmar, inkl filialkontor.

På vårt 90-årsjubileum 2009 var vi mycket stolta över att fortfarande ha med tio av dessa företag i vår medlemskara: Th Schele, U A Roselius, Carl E Ekman, Lindblom & Co, P J Haegerstrand, Aug Leffler & Co, J Arndt Shipping, Bröderna Höglund, Ödmark & Andersson och Andersson & Lundqvist.

Några av de som representerade de företag som 2009 fick ta emot vårt särskilda Diplom efter 90 års medlemskap, av vår dåvarande ordförande Tomas Lund.
Några av de som representerade de företag som 2009 fick ta emot vårt särskilda Diplom efter 90 års medlemskap, av vår dåvarande ordförande Tomas Lund.