ICS Tutorship

Hur blir man skeppsmäklare om man absolut inte kan tänka sig att läsa tre år på högskolan?
Ett sätt kan då vara att läsa vår globala skeppsmäklarutbildning, som administreras av oss, men vars kvalitet garanteras av ICS i London.
ICS, The Institute of Chartered Shipbrokers, i London är en mycket välkänd sjöfartsorganisation med gott renommé.

Vi är ICS' representant i Sverige och vi kan erbjuda Tutorship-utbildning i samtliga ämnen som leder till antingen Foundation och Advanced Diploma eller Professional Qualifying Examination. Det sistnämnda ger rätt att ansöka om privat medlemskap i ICS.

För att få en Foundation Diploma, FD, krävs en godkänd kurs i Introduction to Shipping, plus en godkänd kurs i valfritt ämne ur grupp 1 (utom Shipping business) eller grupp 2. Totalt alltså två kurser.

För att få en Advanced Diploma, AD, krävs en godkänd kurs i Shipping Business, plus en godkänd kurs i valfritt ämne ur grupp 1 (utom Introduction to shipping) eller grupp 2. Totalt alltså två kurser.

För att få en Professional Qualifying Examination, PQE, krävs godkänt i samtliga kurser i grupp 1 plus tre godkända kurser i grupp 2, valfritt vilka. Totalt alltså sju kurser. Man har fem år på sig.