ICS Tutorship – delkurser och avgifter

Under 2020-2021 erbjuder vi korrespondenskurser i samtliga ämnen för Foundation och Advanced Diploma samt Professional Qualifying Examination. Vi fortsätter även med vår nya titel Diplomerad Skeppsmäklare för dem med ett års yrkeserfarenhet som klarar Shipping Business samt ”sitt specialämne” ur grupp 2.

Läsåret går från augusti till maj med examenstillfällen i november och i maj.

För att få en Foundation Diploma, FD, krävs en godkänd kurs i Introduction to Shipping, plus en godkänd kurs i valfritt ämne ur grupp 2. Totalt alltså två kurser. Det här passar dig som är relativt ny på jobbet eller är utan erfarenhet inom sjöfart.

För att få en Advanced Diploma, AD, krävs en godkänd kurs i Shipping Business, plus en godkänd kurs i valfritt ämne ur grupp 2. Totalt alltså två kurser. Det här passar dig som arbetat inom sjöfarten några år.

För att få en Professional Qualifying Examination, PQE, krävs godkänt i samtliga fyra kurser i grupp 1 och ytterligare tre godkända kurser, valfritt ur grupp 2. Totalt alltså sju kurser. Man har fem år på sig.

De enskilda kurserna är identiska för FD, AD och PQE. Klarar du FD eller AD tillgodoräknas de två ämnena i en PQE.

Det här är inga enkla tester, det är ungefär bara hälften av dem som skriver som klarar sig. När vi analyserade varför kunde vi se att de som klarat sig också var de som varit bäst på att skicka in sina uppgifter till handledarna.

ANVÄND ALLTSÅ HANDLEDARNA!

Se examensscheman för tider och ämnen.

Anmälan till examen i november skickas in senast 7 oktober (lägre examensavgift t.o.m. 29 september).

Anmälan till examen i maj senast 7 april 2020 (lägre examensavgift t.o.m. 29 september 2020).

Det är möjligt att söka dispens för ämnen som man redan läst i något annat sammanhang. Utbildningen får vara max sju år gammal och måste ha examinerats på engelska. Man kan söka dispens för max tre ämnen. Man kan bara söka dispens när man är registrerad som student. Kostnaden är 180 £ per ämne.

Till exempel kan sjökaptener söka dispens för ämnet Introduction to Shipping. Det går även att ansöka om dispens för Introduction to shipping om man arbetat minst två år inom sjöfarten.

Alla kurser

Kurser grupp 1 Kod
Introduction to Shipping IS
Legal principles in shipping business LP
Economics of sea transport and International Trade ES
Shipping Business SB

Kurser grupp 2 Kod
Dry Cargo Chartering DC
Ship Operations and Management SM
Tanker Chartering TK
Ship Sale and Purchase SS
Liner Trades LT
Port Agency PA
Port and Terminal Management PT
Logistics & Multmodal Transport LM
Offshore Support Industry OS
Shipping Law SL
Shipping Finance SF
Marine Insurance MI

Avgifter

25 % moms tillkommer.

Registreringsavgift

1 700 SEK per år. (Samma avgift för Foundation, Advanced som Qualifying.)

Ämnesavgifter

Nivå 1 och 2: 6 600 SEK / ämne

Examensavgift

Vid anmälan senast 29 september: 1 0000 SEK per ämne
Vid anmälan 30 september-7 april: 1 750 SEK per ämne

Dispensavgift

Gäller enbart Professional Qualifying Examination.

Avgift per dispensämne

180 £ (betalas direkt till London)

Anmälan senast i april 2021

Den sista anmälningsdagen är den 7 april, men för att få full behållning bör du naturligtvis registrera dig så snart som möjligt.

Tänk på att alla kursböcker och all korrespondens med handledare sker på engelska!