ICS Tutorship – delkurser och avgifter

Under 2024-2025 erbjuder vi korrespondenskurser i samtliga ämnen för Foundation och Advanced Diploma samt Professional Qualifying Examination. Vi fortsätter även med vår titel Diplomerad Skeppsmäklare för de med ett års yrkeserfarenhet som klarar Shipping Business samt ”sitt specialämne” ur grupp 2.

Dessutom blir det fortsatt examenstillfällen både i november och i maj.

För att få en Foundation Diploma, FD, krävs en godkänd kurs i Introduction to Shipping, plus en godkänd kurs i valfritt ämne ur grupp 1 (utom Shipping Business) eller grupp 2. Totalt alltså två kurser, som tentas vid samma tillfälle. Det här passar dig som är relativt ny på jobbet eller är utan erfarenhet inom sjöfart.

För att få en Advanced Diploma, AD, krävs en godkänd kurs i Shipping Business, plus en godkänd kurs i valfritt ämne ur grupp 1 (utom Introduction to shipping) eller grupp 2. Totalt alltså två kurser, som tentas vid samma tillfälle. Det här passar dig som arbetat inom sjöfarten några år.

För att få en Professional Qualifying Examination, PQE, krävs godkänt i samtliga fyra kurser i grupp 1 och ytterligare tre godkända kurser, valfritt ur grupp 2. Totalt alltså sju kurser. Man har fem år på sig.

De enskilda kurserna är identiska för FD, AD och PQE. Klarar du bara ett ämne i FD eller AD omvandlas det automatiskt till ett klarat ämne i PQE. Men du får inget diplom.

Se examensscheman för exakta tider i november och i maj.

Sista anmälningsdatum till examen i november är den 6 oktober (med lägre examensavgift t.o.m. 22 september).

Sista anmälningsdatum till examen i maj 2025 är den 9 april (lägre examensavgift t.o.m. 22 september).

Det är möjligt att söka dispens för ämnen som man redan läst i något annat sammanhang, det gäller endast om man läser till en PQE. Examen får vara max sju år gammal.

Man kan söka dispens för max tre ämnen. Man kan bara söka dispens när man är registrerad som student, dvs under läsåret fram till den 31 maj 2025 och bara för den långa utbildningen (PQE) med sju ämnen. Kostnaden är 195 £ per ämne.

Har man läst Chalmers utbildning Internationell logistik (tidigare Sjöfart och logistik) kan det ge dispens för de tre ämnena Introduction to shipping, Economics of sea transport och Logistics & multimodal transport.

Det går även att ansöka om dispens för Introduction to shipping om man arbetat minst två år inom sjöfarten. Då krävs ett så kallat letter of evidence från arbetsgivaren.

Mer info finns på ICS hemsida: https://www.ics.org.uk/learning/exemptions

Anmälan gärna innan 22 september - absolut senast 9 april 2025

Den 9 april är alltså absolut sista anmälningsdag för examen i maj 2025, men för att få full behållning bör du naturligtvis registrera dig så snart som möjligt. Och anmäler du dig innan den 22 september blir examensavgiften lägre.

Tänk på att alla kursböcker och all korrespondens med handledare sker på engelska!

Kursutbud

Grupp 1:
Introduction to Shipping KOD: IS
Legal principles in shipping business KOD: LP
Economics of sea transport… KOD: ES
Shipping Business KOD: SB

Grupp 2:
Dry Cargo Chartering KOD: DC
Ship Operations and Management KOD: SM
Ship Sale and Purchase KOD: SS
Tanker Chartering KOD: TC
Liner Trades KOD: LT
Port Agency KOD: PA
Logistics & Multimodal Transport KOD: LM
Port and Terminal Management KOD: PT
Offshore Support Industry KOD: OS
Shipping Law KOD: SL
Marine Insurance KOD: MI
Shipping Finance KOD: SF

Mer information om varje ämne finns här.

Avgifter

25 % moms tillkommer på alla priser nedan!

Registreringsavgift 2 100 SEK per läsår (17 juni 2024-31 maj 2025)

(Samma avgift för Foundation, Advanced som Professional Qualifying exam.)

Ämnesavgifter

Grupp 1 & 2: 8 200 SEK / ämne

Examensavgift per ämne:

Vid anmälan fram till 22 september 1 600 SEK per ämne

Vid anmälan 23 september-9 april 2 600 SEK per ämne

Dispensavgift (gäller enbart Professional Qualifying Examination.)

Avgift per dispensämne 195 £ (betalas direkt till ICS vid ansökan)

För en Foundation Diploma respektive en Advanced Diploma blir det alltså för registreringsavgift, ämnesavgift och examensavgift: 21 700 SEK plus 25 % moms. Totalt alltså 27 125 SEK.

Behöver man mer än ett år på sig tillkommer en registreringsavgift per läsår (i år 2 100 SEK), plus en examensavgift per ämne och försök (i år 1 600/2 600 SEK). Plus moms. Själva ämnesavgiften betalas bara en gång.

För en Qualifying Examination som görs på tre år, och där man klarar alla tentor vid första försöket, blir kostnaden 72 500 SEK. Plus 25 % moms. Totalt 90 625 SEK. Summan faktureras löpande under de tre åren. Med reservation för ev prishöjningar varje nytt läsår och för ev valutakursförändringar.

Om man behöver läsa fler år tillkommer en registreringsavgift per läsår (i år 2 100 SEK) och för varje examenstillfälle tillkommer en avgift per ämne och försök (i år 1 600 SEK). Själva ämnesavgiften betalas bara en gång.

Om man får dispens för ett ämne minskas kostnaderna med 9 700 SEK (ämnesavgift 8 100 SEK plus examensavgift 1 600 SEK), minus kostnaderna om 195 £ för att söka dispens. Man kan bara få dispens när man läser en Qualifying Examination, inte för FD och AD.

Beloppen ovan gäller tidig anmälan till examen (i år fram till 22 september). Alla som anmäler sig till examen därefter måste betala ytterligare 1 000 kr per ämne, plus moms.

Med reservation för de prisändringar som görs inför varje höst och för eventuella valutakursförändringar.