Kalendarium

2017

Utbildning

Grundkurs i GDPR
21 november i Göteborg

Examen i ICS Tutorship
13-23 november i Göteborg

2018

Utbildning

Grundkurs i GDPR
20 januari i Stockholm

Styrelsemöten

15 mars i Luleå

Nationella möten

Internationella möten

Årsmöte

16 mars i Luleå