Kalendarium

2022

Utbildning

Sista datum för anmälan till vårens examen i ICS Tutorship
11 april

Examen i ICS Tutorship
16-26 maj i Göteborg

Kurs i tankbefraktning
planeras till oktober i Göteborg

Momskurs
planeras till november i Göteborg

Nationella möten

Minikonferens i samband med Maritimt Forums årsstämma
29 mars digitalt

Maritim mötesplats i Almedalen
4-7 juli i Visby

Sjöfartsentusiastdagen - Skeppsmäklareföreningens höstmöte
10 november i Göteborg

Internationella möten

Fonasba annual meeting - 2021
22-26 maj i Antwerpen (flyttat från november 2021)

Världssjöfartens dag - tema "New technologies for greener shipping"
29 september världen över

Årsmöte

3 juni i Västerås - anmälan här

Styrelsemöten

17 februari i Kalmar

2 juni i Västerås

25 augusti

9 november i Göteborg