Kalendarium

2019

Utbildning

Befraktning i praktiken
22-23 oktober i Göteborg

Nationella möten

Höstmöte
7 november i Göteborg

Internationella möten

Styrelsemöten

7 februari i Stockholm

2 maj i Stockholm

4 september i Göteborg

8 november i Göteborg

Årsmöte

Sveriges Skeppsmäklareförening firar 100 år
3 maj i Stockholm