Kalendarium

2022

Nationella möten

Världssjöfartens dag - tema "New technologies for greener shipping"
29 september världen över, Maritimt Forum är arrangör i Sverige

Webbinarium med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen om förändringar gällande avfall, säkerhet, ATA/ATD och farligt gods, anmälan här
20 oktober

Sjöfartsentusiastdagen - Skeppsmäklareföreningens höstmöte
10 november i Göteborg

EMSWe-möte (för arbetsgruppen)
11 november i Göteborg

Utbildning

Momskurs - läs mer här
29-30 november i Göteborg

Examen i ICS Tutorship
14-24 november i Göteborg

Internationella möten

Ecasba European seminar
25 oktober i Aten

Styrelsemöten

17 februari i Kalmar

2 juni i Västerås

18 augusti i Viken

9 november i Göteborg

2023

Årsmöte

5 maj i Göteborg

Utbildning

Examen i ICS Tutorship
15-25 maj