Kalendarium

2019

Utbildning

Examen i ICS Tutorship
18-28 november i Göteborg

Nationella möten

Sjöfartsverkets branschmöte
14 november

Trafikverkets informationsmöte
15 november i Göteborg
19 november i Stockholm

2020

Utbildning

Nationella möten

Höstmöte 12 november i Göteborg

Internationella möten

Styrelsemöten

6 februari i Västerås

7 maj i Göteborg

20 augusti i Viken

13 november i Göteborg

Årsmöte

I maj i Göteborg