Kalendarium

2021

Utbildning

Examen i ICS Tutorship
15-25 november i Göteborg

Webbföreläsningar

Nationella möten

Sjöfartsverkets branschråd
11 november i Göteborg

Höstmöte och Shipbrokers´ dinner
11 november i Göteborg

Maritimt Forum firar 25 år
9 december

Internationella möten

Fonasba annual meeting
30 november-3 december i Antwerpen

Styrelsemöten

18 mars digitalt

27 maj i Göteborg

13 augusti i Göteborg

10 november i Göteborg

2022

Årsmöte

3 juni i Västerås

Styrelsemöten

17 februari i Kalmar