Kalendarium

2019

Årsmöte

Sveriges Skeppsmäklareförening firar 100 år
3 maj i Stockholm

Styrelsemöten

7 februari i Stockholm

2 maj i Stockholm

29 augusti i Göteborg

8 november i Göteborg

Utbildning

Examen i ICS Tutorship
13-23 maj i Göteborg

Resultaten från ICS-examen i maj 2019 publiceras
22 augusti

Momskurs
17-18 september i Göteborg

Befraktning i praktiken
22-23 oktober i Göteborg

Nationella möten

Sjöfartsverkets branschråd
7 maj i Stockholm

Maritima mötesplatsen
1-4 juli i Almedalen

Höstmöte
7 november i Göteborg

Internationella möten

Årsmöte Fonasba
30 september-3 oktober i Miami