Kalendarium

2017

Nationella möten

Styrelsemöten

10 november i Göteborg

Utbildning

Kurs i sjöförsäkring
25-26 september i Göteborg

Sjöfartsjuridik i praktiken
November i Göteborg

Internationella möten

Fonasba annual meeting
15-19 oktober i Dubai

Höstmöte

Höstmöte samt Shipbrokers´ Dinner
9 november i Göteborg