Kalendarium

2020

Utbildning

Nationella möten

Höstmöte 12 november i Göteborg

Internationella möten

Styrelsemöten

6 februari i Västerås

7 maj i Göteborg

20 augusti i Viken

13 november i Göteborg

Årsmöte

I maj i Göteborg