Kansli

Berit Blomqvist

Verkställande direktör
Postgatan 4
SE-411 13 Göteborg

+46(0)-31 13 34 94
berit.blomqvist@swe-shipbroker.se
info@swe-shipbroker.se

Anna Derkum

Assistent
Postgatan 4
SE-411 13 Göteborg

+46(0)-31 13 34 94
info@swe-shipbroker.se