Kretsar

Sveriges Skeppsmäklareförening är en rikstäckande organisation med kansli i Göteborg. Eftersom vissa frågor är av mer lokal karaktär finns fyra geografiskt indelade underavdelningar; norra, södra, östra och västra kretserna. Föreningen har idag närmare 120 medlemsföretag över hela landet.

Alla medlemsföretag i Sveriges Skeppsmäklareförening tillhör, beroende på sitt geografiska verksamhetsområde, någon av följande fyra kretsar:

1) Västra kretsen: Medlemmar på orter från norska gränsen till Hallands södra gräns samt på orter vid Vänern.

2) Södra kretsen: Medlemmar på orter i Skåne, Blekinge, Småland och Öland.

3) Östra kretsen: Medlemmar på orter på Gotland, i Östergötland, Södermanland, Uppland till och med Forsmark samt på orter vid Mälaren.

4) Norra kretsen: Medlemmar på orter norr om Forsmark.

Varje krets är representerad i styrelsen och i valnämnden. Styrelsen i Sveriges Skeppsmäklareförening har även ambitionen att varje krets ska ordna minst ett möte per år, antingen i egen regi eller tillsammans med våra lokala oberoende föreningar.

Utanför Sveriges Skeppsmäklareförening finns nämligen även Göteborgs Skeppsmäklareförening (samt tidigare även Norrlands Skeppsmäklareförening). Dessa föreningar har egna styrelser, men allt arbete sker i nära samförstånd med Sveriges Skeppsmäklareförening. För att bli medlem i dessa föreningar måste man först vara med i Sveriges Skeppsmäklareförening.

Läs mer om Göteborgs Skeppsmäklareförening: www.got-shipbroker.se