Kvalitetssäkring FQS

I flera år har medlemmarna i Fonasba, dvs de olika nationella skeppsmäklarföreningarna, slagits av att det varit svårt att skilja skeppsmäklare som sköter sig från dem som inte gör det. Detta är förmodligen ett större problem för världens fartygsagenter än för exempelvis en köp- & försäljningsagent, som i större utsträckning är känd hos dem han gör affärer för.

På global nivå har det därför utarbetats en FONASBA Quality Standard, FQS, som alla skeppsmäklare ska kunna ansluta sig till.

Flera sjöfartsorganisationer, såsom exempelvis Intertanko har redan gått ut och offentligt applåderat initiativet och Lloyds har skrivit flera artiklar om standarden, inklusive en mycket positiv ledare.

Alla som blivit certifierade får använda FONASBA Quality Standards logga på brevpapper, hemsidan etc. Dessutom listas varje certifierat företag på FONASBA:s hemsida. Den som söker medlemsföretag på vår hemsida ser direkt om företaget i fråga är Fonasba-certifierat eller ej genom en särskild markering under namnet.

Kriterier

Alla ska kunna bli certifierade enligt Fonasba Quality Standard genom att visa att de uppfyller följande krav:

  • Medlem i nationell skeppsmäklareförening ansluten till Fonasba, såsom Sveriges Skeppsmäklareförening
  • Antagande av Fonasbas uppförandekod, Code of Conduct.
  • Godkänd kreditvärdighet
  • Information om eventuell ansvarsförsäkring
  • Separat klientmedelskonto
  • Hög professionalitet i arbetet
  • Välutbildad personal

Vi i Sverige har valt att låta ett utomstående bolag sköta kreditgranskningen, istället för att kräva in årsredovisningar från varje företag. UC AB gör en riskanalys baserad på senaste godkända årsredovisning. Det resulterar i en betygsatt kreditvärdighet från 1 till 5. Vi kräver att certifierade företag ska ha minst betyget 3, vilket anses vara en normal risk. De flesta företag i vår bransch som vi redan testat den här skalan på fick en 5:a, dvs de anses vara en mycket låg risk.

Den viktigaste punkten av alla är den om klientmedelskonto. Det är ett oavvisligt krav att den som hanterar sina uppdragsgivares medel, t.ex. genom att ta in förskott på farledsavgifter, måste se till att dessa pengar hålls åtskilda från företagets övriga medel. Det sker genom att alla klientmedel omedelbart förs över till ett separat konto, ett klientmedelskonto. Det betyder att den aktuella klientens medel är skyddade om det certifierade företaget skulle hamna på obestånd och t.ex. gå i konkurs.

Detta är alltså av största vikt för de rederier som betalar förskott vid hamnanlöpen. I princip riskerar de annars att behöva betala farledsavgifter två gånger om en fartygsagent som fått förskott går i konkurs innan företaget betalat in avgiften till Sjöfartsverket. Enligt Sjöfartsverket sätt att se det är avgiften obetald så länge den inte kommit in på deras konto och eftersom rederiet och fartygsagenten är solidariskt betalningsansvariga kommer de att kräva rederiet om fartygsagenten gått i konkurs.

Läs mer på Fonasbas hemsida.