Linjeagentens historia

Av Stefan Järkås

Om bara drygt tre år fyller Sveriges Skeppsmäklareförening 100 år! Inför det jubileet har skeppsmäklare Stefan Järkås intervjuat några av alla de som varit med och format vårt skrå och vår förening, under stora delar av det här seklet. I alla fall de som hållit på med linjesjöfart och då särksilt de som gjort det i Göteborg. Kanske kan detta bli en del i en kommande 100 årsbok. Har du synpunkter på det som skrivs, hör av dig till Stefan på hans e-adress: stefan@jarkas.se eller till föreningskansliet: 031 13 34 94.

Innehållsförteckning

1. Inledning, I begynnelsen var...

2. Globaliseringen

3. Exkurs Europapallen

4. Exkurs konsortierna

5. Charles Thorburn

6. Finn G Mellin Shipping

7. Melship, Georg Hansen, BjörkEklund

8. Exkurs Skandiahamnen

9. Nordisk Express, Wilson Shipping, NYK

10. Lundwalls, SST och Kjellens

11. Freightman

12. Swedish Maritime, Hyundai och MTA

13. Exkurs SMA och TALK

14. Exkurs T9 versus Sparks

15. Exkurs Mörkrets hjärta

16. Nordström & Thulin, Van Ommeren, Gemini shipping

17. Shipco – Scanway

18. Strandbergs Fraktkontor, Marina shipping och Grimaldi

19. Exkurs Oscar Strandberg

20. Exkurs Hamnarbetaren

21. Aseco och Transweco

22. Bertling, MSC

23. Exkurs Bashamnssystemet och carrier haulage

24. Nyman & Schulz

25. Olson & Wright, L Franck

26. Johnson och Loxodromen

27. Exkurs en välkänd mäklare

28. Scansped shipping, ScanSov och Polscan

29. Exkurs Bilspedition

30. Göteborgs skeppsmäklareförening

31. Slutsatser

Källförteckning