Om oss

Verksamhet

Sveriges Skeppsmäklareförening är en branschorganisation för företag verksamma inom linjeagenturverksamhet, köp- och försäljning, befraktning och fartygsklarering.

Föreningen arbetar för att på olika sätt tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen, till exempel genom att bevaka och påverka aktuella branschfrågor, anordna utbildningar och medlemsmöten med mera.

Föreningen är också en självklar remissinstans för mäklarnas räkning gentemot Sjöfartsverket, Näringsdepartementet och många andra myndigheter och organisationer. Eftersom skeppsmäklaryrket dessutom i högsta grad är internationellt driver föreningen sina frågor på både EU-nivå och i globala sammanhang.

Verksamheten ligger förstås i linje med syftet, med stort fokus på att assistera medlemsföretagen på olika sätt.

Skeppsmäklareföreningen arrangerar utbildningar för medlemsföretagen och för andra som verkar inom sjöfartsbranschen, bland annat genom att samordna ICS kursutbud och examination för den svenska marknaden.

Föreningen marknadsför skeppsmäklaryrket gentemot studenter och andra för att på så sätt bidra till att säkra återväxten. Mäklarbranschen står, precis som sjöfarten i övrigt inför ett stundande generationsskifte, så det är en viktig uppgift att visa på att det finns en spännande framtid för den som väljer att bli skeppsmäklare.
En viktig del i detta arbete är montern på Sjölog, den årligen återkommande bransch- och arbetsmarknadsdagen för sjöfartsutbildningarna på Chalmers. Utöver att föreningen syns får medlemsföretag som kanske är för små för att ha en egen monter ändå en möjlighet att visa upp sig.