Skeppsmäklareföreningens egna kurser

Sveriges Skeppsmäklareförening håller egna kurser för sjöfartsbranschen, de är öppna både för de som arbetar på våra medlemsföretag och övriga som har behov av sjöfartskunskaper.

Vi tar gärna emot kursförslag!

2021

Befraktningskurs
28-29 september 2021 i Stockholm, läs mer här, anmälan här.

Vi planerar även för följande kurser under 2021 eller tidigt 2022. Skriv gärna upp dig på intresselistan för respektive kurs. Då får du utskick så snart det finns ny information och vi får koll på intresset för kurserna.

- Tullkurs med alla nya EU-regler som håller på att införas.
Skriv upp dig på intresselistan här.

- Momskurs är en ständigt efterfrågad kurs, den kommer eventuellt att arrangeras digitalt.
Skriv upp dig på intresselistan här.

- HR-kurs i Göteborg, genomförs när de nya LAS-reglerna är på plats.
Skriv upp dig på intresselistan här.

- Liner Trades med Lars Green som föreläsare finns också på planeringsstadiet.
Skriv upp dig på intresselistan här.

Tidigare kurser

2020

Momskurs
24-26 november, digitalt

Värdeskapande HR - hur når vi dit?
28-29 januari i Göteborg

2019

Momskurs: 17-18 september i Göteborg
Befraktningskurs: 22-23 oktober i Göteborg

2018

Under året har vi som vanligt haft tre kurser, alla har hållits i början av året. Först ut var en kurs om den nya datalagstiftningen följt av två omgångar av vår populära momskurs.

GDPR, 30 januari
Momskurs, 6-7 mars
Momskurs, 24-25 maj

2017

Momskurs, 18-19 april
Kurs i sjöförsäkring, 25-26 september
GDPR, 21 november

2016
Momskurs, 18-19 april
Befraktning i praktiken, 4-5 oktober
Grundkurs i Sjörätt, med fokus på avtalsrätt och konossement, 6 december

2015
Momskurs, 15-16 april
Linjesjöfart, 21-22 september
Befraktning i praktiken, 10-11 november

2014
10-11 april: Momskurs
23-24 september: Linjesjöfart
26 november: Sjöfartsjuridik

2013
15-16 april: Momskurs
24-25 september: Linjesjöfart
26 november: Tullkunskap

2012
8-9 maj: Linjesjöfart
26 september: Momskurs

2011
Linjesjöfart 29-30 mars
Oljekurs 27 september
Liggetidsberäkning 25 oktober

2010
Konossement & incoterms

2009
Konossement
Tanksjöfart i praktiken

2008
Bill of Lading
Containerkunskap

2007
The Liner Business

2006
The Liner Business

2005
The Business of Shipping

Kursdeltagarna på Tanksjöfarten i praktiken

Det blev två fullspäckade dagar för de 16 anställda i medlemsföretag som anmält sig till kursen Tanksjöfarten i praktiken som föreningen arrangerade 2–3 juni 2009.

Deltagarna i kursen Tanksjöfart i praktiken kom från hela landet och fick se allt från Preem-raffinaderiet och Göteborgs Oljehamn till världens rederitätaste ö, vilket bjöd på sju rederibesök på Donsö. På kvällen mellan de båda kursdagarna gavs information om vetting, oljemarknaden och volymutveckling.