Skeppsmäklareföreningens egna kurser

2019

Sveriges Skeppsmäklareförening håller egna kurser för sjöfartsbranschen, de är öppna både för de som arbetar på våra medlemsföretag och övriga som arbetar inom sjöfart.

Vi tar gärna emot kursförslag!

Under 2019 planeras för tre kurser, en på våren och två på hösten. Preliminärt blir det en tullkurs i mars och en befraktningskurs under hösten. Sedan återkommer eventuellt vår populära momskurs eller så blir det en kurs i B/L under hösten.

2018

Under året har vi som vanligt haft tre kurser, alla har hållits i början av året. Först ut var en kurs om den nya datalagstiftningen följt av två omgångar av vår populära momskurs.

GDPR, 30 januari
Momskurs, 6-7 mars
Momskurs, 24-25 maj

Tidigare kurser

2017

Momskurs, 18-19 april
Kurs i sjöförsäkring, 25-26 september
GDPR, 21 november

2016
Momskurs, 18-19 april
Befraktning i praktiken, 4-5 oktober
Grundkurs i Sjörätt, med fokus på avtalsrätt och konossement, 6 december

2015
Momskurs, 15-16 april
Linjesjöfart, 21-22 september
Befraktning i praktiken, 10-11 november

2014
10-11 april: Momskurs
23-24 september: Linjesjöfart
26 november: Sjöfartsjuridik

2013
15-16 april: Momskurs
24-25 september: Linjesjöfart
26 november: Tullkunskap

2012
8-9 maj: Linjesjöfart
26 september: Momskurs

2011
Linjesjöfart 29-30 mars
Oljekurs 27 september
Liggetidsberäkning 25 oktober

2010
Konossement & incoterms

2009
Konossement
Tanksjöfart i praktiken

2008
Bill of Lading
Containerkunskap

2007
The Liner Business

2006
The Liner Business

2005
The Business of Shipping

Kursdeltagarna på Tanksjöfarten i praktiken

Det blev två fullspäckade dagar för de 16 anställda i medlemsföretag som anmält sig till kursen Tanksjöfarten i praktiken som föreningen arrangerade 2–3 juni 2009.

Deltagarna i kursen Tanksjöfart i praktiken kom från hela landet och fick se allt från Preem-raffinaderiet och Göteborgs Oljehamn till världens rederitätaste ö, vilket bjöd på sju rederibesök på Donsö. På kvällen mellan de båda kursdagarna gavs information om vetting, oljemarknaden och volymutveckling.