Standardvillkor för fartygsagenter

Sveriges Skeppsmäklareförening har standardvillkor för föreningens alla fartygsagenter. Villkoren reglerar bland annat rätten till förskott, betalningsansvaret, kontanthanteringen ombord och de fastslår att alla tvister i samband med uppdraget som fartygsagent ska avgöras i Sverige, enligt svensk lag.

För att villkoren ska vara giltiga måste de anses vara väl kända för båda parter varför det är viktigt att föreningens fartygsagenter tydligt hänvisar till dem vid all kommunikation med uppdragsgivaren.

Detta är särskilt viktigt i det här fallet eftersom det självklart är frivilligt att använda sig av villkoren. Läs de fullständiga villkoren på svenska. Eller på engelska. Version 2013:1.