Statistik

De fem största hamnarna i Sverige står för över hälften av den totala godsomsättningen.
Källa: Sveriges Hamnar och Brofjorden.

Sveriges fem största hamnar rangordnade efter godsvolym (miljoner ton)

Hamn 2012
Göteborg 41,1
Brofjorden 20
Trelleborg 10,7
Malmö 8,9
Luleå 8,3


Europas fem största hamnar rangordnade efter godsvolym (milj ton)

Hamn 2012
Rotterdam, Holland 441
Antwerpen, Belgien 184
Hamburg, Tyskland 130
Amsterdam, Holland 94
Marseilles, Frankrike 85

*Göteborg är nr 20 i Europa, strax efter London och Zeebrugge.
Världens fem största hamnar rangordnade efter godsvolym (miljoner ton)

Världens fem största hamnar rangordnade efter godsvolym (milj ton)

Hamn 2012
Ningbo & Zhoushan, Kina 744
Shanghai, Kina 736
Singapore, Singapore 538
Tianjin, Kina 475
Rotterdam, Holland 441


Hur stor är den svenska handelsflottan?

2013 består den svenskflaggade handelsflottan av 105 fartyg om totalt 1,4 milj ton. 2007 var motsvarande siffor 195 fartyg om 2,64miljoner ton.
Göteborg och Stockholm är största hemmahamn följt av Donsö i Göteborgs södra skärgård.
Den av svenska ägare kontrollerade handelsflotta, som inte seglar under svensk flagg, bestod vid samma tillfälle av 383 fartyg om 8,4 miljoner ton. 2007 var motsvarande siffor 376 fartyg om 10,1 miljoner ton.

Den totala världshandelsflottan är på drygt en miljard ton, vilket betyder att den samlade svenska handelsflottans 9,8 miljoner ton motsvarar mindre än 1 % av världshandelsflottan.

Vilka är de renaste fartygen runt våra kuster just nu?

Fartyg

Typ

Maskinstyrka

Utsläppsnivå
efter rening

Rederi

1) Slingeborg

Roro-fartyg

12 890 kW

0,35 g/kWh

Cobelfret

2) Stena Germanica

Passagerarfartyg

28 975 kW

0,36 g/kWh

Stena Line

3) Tycho Brahe

Passagerarfartyg

9 840 kW

0,40 g/kWh

Scandlines

4) Stena Scandinavica

Passagerarfartyg

30 720 kW

0,43 g/kWh

Stena Line

4) Viking Cinderella

Passagerarfartyg

38 640 kW

0,43 g/kWh

Viking Line

5) Spaarneborg

Roro-fartyg

12 890 kW

0,47 g/kWh

Cobelfret

6) Hamlet

Passagerarfartyg

7 590 kW

0,60 g/kWh

Scandlines

7) Aurora

Passagerarfartyg

9 840 kW

0,68 g/kWh

Scandlines

8) Mercandia IV

Passagerarfartyg

2 500 kW

0,73 g/kWh

Scandlines

9) Mercandia VIII

Passagerarfartyg

2 500 kW

0,78 g/kWh

Scandlines

10) Birka Paradise

Passagerarfartyg

34 440 kW

0,82 g/kWh

Birka Line

Listan ovan jämför bara NOx-utsläppen. I de flesta fall används dock lågsvavligt fartygsbränsle när man har katalysator, därav utmärkelsen ”renaste” fartyg.

Total maskinstyrka och utsläppsnivån gäller för alla motorer ombord, dvs huvudmaskin plus alla hjälpmotorer. Källa: Sjöfartsverket