Stipendium för ICS Tutorship

Genom Clarence Dybecks stiftelse får Skeppsmäklareföreningen medel att dela ut till elever som läser ICS Tutorship. Det finns tre olika stipendier.

- Privatpersoner som anmäler sig till ICS Tutorship kan få upp till 10 000 kr i stipendium per läsår, vilket gör det möjligt att lättare ta sig in i branschen.

- Den som anmält sig till våra kurser och vill förbereda sig ytterligare genom att åka till Coventry i England och genomgå en så kallad prep-kurs. Där får man skriva gamla tentor och blir rättad av de som normalt rättar examensuppgifterna och man får även tips och goda råd, från de som är med och utvecklar kursmaterialet.

Stipendiet söks i efterhand och det krävs att man klarat de tentor man ”preppat” för. Enligt ICS i London ökar chansen markant efter en sån här kurs. Stipendiet kommer att täcka kostnaderna för resa, kursavgift och uppehälle. Men – det betalas alltså bara ut till den som klarar examinationen och mot uppvisande av kvitton!

- Ett stipendium till den som genomgått sin ICS utbildning (oavsett nivå) och som vill tillbringa ett halvår på ett skeppsmäkleri utomlands. Stipendiet är på max 50 000 kr och är tänkt att kompensera för ökade levnadsomkostnader. Stipendiet kan delas ut en gång om året.

Det allra första stipendiet kommer att delas ut i samband med vårt höstmötesseminarium i november och är tänkt att täcka omkostnader under påföljande år. Stipendiet kommer att ges till den student som haft högst poäng, om det finns flera sökande.

Det första stipendiet gäller endast privatpersoner, dvs de som inte har något företag i ryggen som betalar kostnaderna för studierna. Det här stipendiet söks per mail i samband med anmälan till kurserna.

De två övriga stipendierna kan alla som anmält sig eller gått ICS Tutorship söka, dvs både privatpersoner och den som läser via ett företag.
För att söka dessa stipendier gäller följande:
Ansök genom att skriva ett mail till kansliet med en kort motivering om vad pengarna ska användas till (t ex vilket skeppsmäkleri som lovat ta emot stipendiaten) samt utdrag ur ICS betygsregister (gäller framförallt de som söker för Prep-kursen).
Stipendiet för att arbeta utomlands kan sökas även av tidigare studenter, som redan har tagit examen.

För den som är intresserad av att påbörja vår Internationella Skeppsmäklarutbildning som sker via självstudier och handledare via ICS i London (vi är deras lokala representant) gäller följande:
Läs mer här och här.

Maila sedan kansliet för eventuella frågor samt anmälningstalong (info@swe-shipbroker.se).