Styrelse

Johan Ehn (2019)

Ordförande
Box 31163
400 32 Göteborg

+46 (0) 31 704 14 00
j.ehn@ghs.se

Eric Hjalmarsson (2018)

Vice ordförande
Thor Shipping & Transport AB
Slakterigatan 5
721 32 Västerås

+46 21 41 67 44
info@thorshipping.se

Daniel Berglind (2018*)

Gävle Skeppsklarering AB
Box 186
801 03 Gävle

+46 (0) 51 12 53
info@gskab

Gustav Bergman (2019)

Bröderna Höglund AB
Box 39
SE-391 20 Kalmar

+46 (0) 480 223 30
shipbrokers@brodernahoglund.se

Clas Eriksson (2019)

Shorelink Shipping
Järnvägsleden 81
SE-932 33 Skelleftehamn

+46 910 71 51 30
http://shorelink.se/

Fredrik Hermansson (2019)

Greencarrier Liner Agency Sweden AB
Box 1076
SE-405 22 Göteborg

+46 (0)31 85 55 00
info@greencarrier.se

Gregor Loebbert (2018)

OP Svensson Shipping AB
Box 2188
403 13 Göteborg

+46 31 333 54 50
info@opship.se

Johan Wallén (2020)

Team Lines Sverige AB
Box 27263
102 53 Stockholm

+46 8 555 726 94
info@teamlines.se
http://www.teamlines.se

Susanne Åkesson (2018*)

Hasting Agency AB
Lodgatan 19
211 24 Malmö

+46 (0)40 685 40 80
port@hasting.se

Siffran inom parentes anger till till vilket år personen i fråga är vald.
*= personen kan ej väljas om, har då suttit sina max 6 år.

Hedersledamöter

Karl-Erik Högberg, Gävle
P. Arthur Lindén, Västerås
Claes Wirström, Norrköping
Michael Kjellberg, Göteborg
Thomas Lund, Malmö

Styrelsen i augusti 2014. Från vänster: Daniel Berglind, Fredrik Hansell, Carl-Johan Leijonhielm, Peter Anderson, Berit Blomqvist, Owe Heincke, Susanne Åkesson, Lars Rexius, Johan Ehn och Hans-Inge Lidén.
Styrelsen i augusti 2014. Från vänster: Daniel Berglind, Fredrik Hansell, Carl-Johan Leijonhielm, Peter Anderson, Berit Blomqvist, Owe Heincke, Susanne Åkesson, Lars Rexius, Johan Ehn och Hans-Inge Lidén.
Styrelsen efter årsmötet i Uddevalla 2014.
Styrelsen efter årsmötet i Uddevalla 2014.
Styrelsen för Sveriges Skeppsmäklareförening 2012.
Styrelsen för Sveriges Skeppsmäklareförening 2012.
Styrelsen efter årsmötet i Kalmar 2017: Daniel Berglind, Eric Hjalmarsson, Susanne Åkesson, Gustav Bergman, Johan Ehn, Fredrik Hermansson, Berit Blomqvist, Johan Wallén, Gregor Loebbert och Clas Eriksson.
Styrelsen efter årsmötet i Kalmar 2017: Daniel Berglind, Eric Hjalmarsson, Susanne Åkesson, Gustav Bergman, Johan Ehn, Fredrik Hermansson, Berit Blomqvist, Johan Wallén, Gregor Loebbert och Clas Eriksson.