Styrelse

Johan Ehn (2019)

Ordförande
APL Sweden
Box 11081
404 22 Göteborg

+46 733 22 86 77
johan.ehn@apl.com

Eric Hjalmarsson (2021*)

Vice ordförande
Thor Shipping & Transport AB
Slakterigatan 5
721 32 Västerås

+46 21 41 67 44
info@thorshipping.se

Gustav Bergman (2019)

Bröderna Höglund AB
Box 39
SE-391 20 Kalmar

+46 (0) 480 223 30
shipbrokers@brodernahoglund.se

Clas Eriksson (2019)

Shorelink Shipping
Järnvägsleden 81
SE-932 33 Skelleftehamn

+46 910 71 51 30
shipping.skelleftea@shorelink.se

Fredrik Hermansson (2019)

Greencarrier Liner Agency Sweden AB
Box 1076
SE-405 22 Göteborg

+46 (0)31 85 55 00
info@greencarrier.se

Gregor Loebbert (2021*)

OP Svensson Shipping AB
Box 2188
403 13 Göteborg

+46 31 333 54 50
info@opship.se

Mathias Nilsson (2021)

Lindéns, Fritz Nilssons Eftr AB
Krangatan 2
SE-296 32 Åhus

+46 44 24 20 80
info@lindens.se

Britt-Marie Nordquist (2021)

H Shipping & Logistics AB
Bruksvägen
SE-896 80 Husum

+46 663 194 00
agency@hship.se

Jonatan Karlström (2021)

Ivar Lundh & Co AB
Styrmansgatan 4
SE-114 54 Stockholm

+46 8 555 726 06
tankerdept@ilco.se

Siffran inom parentes anger till till vilket år personen i fråga är vald.
*= personen kan ej väljas om, har då suttit sina max 6 år.

Hedersledamöter

Karl-Erik Högberg, Gävle
P. Arthur Lindén, Västerås
Claes Wirström, Norrköping
Michael Kjellberg, Göteborg
Thomas Lund, Malmö

Styrelsen i augusti 2014. Från vänster: Daniel Berglind, Fredrik Hansell, Carl-Johan Leijonhielm, Peter Anderson, Berit Blomqvist, Owe Heincke, Susanne Åkesson, Lars Rexius, Johan Ehn och Hans-Inge Lidén.
Styrelsen i augusti 2014. Från vänster: Daniel Berglind, Fredrik Hansell, Carl-Johan Leijonhielm, Peter Anderson, Berit Blomqvist, Owe Heincke, Susanne Åkesson, Lars Rexius, Johan Ehn och Hans-Inge Lidén.
Styrelsen efter årsmötet i Uddevalla 2014.
Styrelsen efter årsmötet i Uddevalla 2014.
Styrelsen för Sveriges Skeppsmäklareförening 2012.
Styrelsen för Sveriges Skeppsmäklareförening 2012.
Styrelsen efter årsmötet i Kalmar 2017: Daniel Berglind, Eric Hjalmarsson, Susanne Åkesson, Gustav Bergman, Johan Ehn, Fredrik Hermansson, Berit Blomqvist, Johan Wallén, Gregor Loebbert och Clas Eriksson.
Styrelsen efter årsmötet i Kalmar 2017: Daniel Berglind, Eric Hjalmarsson, Susanne Åkesson, Gustav Bergman, Johan Ehn, Fredrik Hermansson, Berit Blomqvist, Johan Wallén, Gregor Loebbert och Clas Eriksson.