Sveriges Skeppshandlareförbund

Sveriges Skeppshandlareförbund har till ändamål att organisera samverkan mellan dels svenska skeppshandlare, dels med internationella branschorganisationer - allt i syfte att tillvarata enskilda medlemmars intressen genom att:

- verka för en rationell utveckling av branschen

- verka för branschens och enskilda medlemmars bästa genom framställningar, yttranden och förhandlingar till olika myndigheter och institutioner

- verka för bättre inköps- och försäljningsförutsättningar

- råda och informera medlemmar i branschfrågor

- på alla sätt verka för skeppshandels sund utveckling

Adress:
Vasagatan 43 B, 6tr
411 37 Göteborg

Det internationella skeppshandlarförbundet, ISSA (International Shipsuppliers & Services Association), har ett medlemsregister på sin hemsida.

Medlemmar i Sveriges Skeppshandlareförbund:

AB Bachmans Skeppshandel (Malmö, Sweden)
General ship supplier
Specialities: Safety equipment/Mooring ropes/Service station Liferafts/Lifejackets/Immersions suits

AB DFS (Norrkoping, Sweden)
General ship supplier
Specialities: Technical stores, provision & bonded, wire & mooring ropes

AB DFS (Gothenburg, Sweden)
General ship supplier
Specialities: Technical stores, provision & bonded, wire & mooring ropes

AB DFS (Stockholm, Sweden)
General ship supplier
Specialities: Technical Stores, provision & bonded, wire & mooring ropes

AB DFS (Brofjorden, Sweden)
General ship supplier
Specialities: Technical stores, provision & bonded, wire & mooring ropes

Baltic Skeppsfournering (Kalmar, Sweden)
General ship supplier

Betz Marine Supplies and Trading AB (Gothenburg, Sweden)
General ship supplier

Checkprice AB (Malmö, Sweden)
Specialities: Spirits

Fartygsservice Gävle AB (Gävle, Sweden)
General ship supplier

Johan i Hallen i Göteborg AB (Gothenburg, Sweden)
General ship supplier

Specialities: Technical Supplies

Lysekils Skeppshandel AB (Brofjorden, Sweden)
General ship supplier

Mare Balticum Maritime AB (Sölvesborg, Sweden)
General ship supplier
Specialities: Provisions, bonded stores, consumable equipment, charts, safety equipment, deck, engine, cabin & galley stores

Martin&servera Shipping (Stockholm, Sweden)
Specialities: Food & Drink; restaurant & kitchen equipment

Menigo Foodservice AB (Gothenburg, Sweden)
Specialities: Food and catering equipment

Olander Sjöstrand Fsg AB (Gothenburg, Sweden)
General ship supplier

Skeppshandlaren i Halland AB (Varberg , Sweden)
General ship supplier

Skeppshandlaren i Halland AB (Halmstad , Sweden)
General ship supplier

Skeppshandlaren I Halland AB (Falkenberg, Sweden)
General ship supplier

Stena Line Onboard Services AB (Malmö, Sweden)
Specialities: Shop/ Bar/ Restaurant supply

West Food i Goteborg AB (Gothenburg, Sweden)
Specialities: Meat & Poultry