Valnämnd/revisorer

Valnämnder

Norra kretsen

Daniel Berglind
Gävle Skeppsklarering AB
Gävle
Tel: +46 (0) 26 51 12 53

Östra kretsen

Håkan Permin (sammankallande)
Thor Shipping & Transport AB
Västerås
Tel: +46 (0)21 41 67 44

Södra kretsen

Joachim Pyk
Gillis Shipping AB
Karlshamn
Tel: +46 (0)454 142 90

Västra kretsen

Johan Ehn
GAC Sweden AB
Göteborg
Tel: +46(0)31 337 81 30

Revisorer

Peter Andersson
Ferm & Olsson i Stenungsund AB
Ängsvägen 7 C
444 24 Stenungsund
Tel: +46 (0)303 83025
E-mail: peter.andersson@fermolsson.se

Lena Kärnbratt
OP Ship AB
Första Långgatan 26
413 28 Göteborg
Tel: +46 31 333 54 50
E-mail: info@opship.se

Anna Grimslätt (ordinarie i Sveriges Skeppsmäklares Service AB)
BDO Nordic Göteborg
Box 31094
400 32 Göteborg
Tel: 031-704 13 00