Valnämnd/revisorer

Valnämnden

Norra kretsen


Daniel Berglind
TSG Forwarding AB
Gävle
Tel: +46 (0) 26 51 12 53

Östra kretsen

Eric Hjalmarsson (sammankallande)
Thor Svecon Group AB
Västerås
Tel: +46 (0)21 41 67 44

Södra kretsen

Mathias Nilsson
Lindéns, FNE
Åhus
Tel: +46 (0)44-24 20 80

Västra kretsen

Gregor Loebbert
OP Ship AB
Göteborg
Tel: +46(0)31 333 54 50

Revisorer

Peter Andersson
Ferm & Olsson i Stenungsund AB
Ängsvägen 7 C
444 24 Stenungsund
Tel: +46 (0)303 83025
E-mail: peter.andersson@fermolsson.se

Lena Kärnbratt
OP Ship AB
Första Långgatan 26
413 28 Göteborg
Tel: +46 31 333 54 50
E-mail: info@opship.se

Anna Grimslätt (ordinarie i Sveriges Skeppsmäklares Service AB)
BDO Nordic Göteborg
Box 31094
400 32 Göteborg
Tel: 031-704 13 00