Valnämnd/revisorer

Revisorer

Dag Paulsson
SwanFalk Shipping AB
Box 733
451 25 Uddevalla
Tel: 0522-913 00

Sofie Söderberg
TSA Agency Sweden AB
Vasagatan 5C
411 24 Göteborg
Tel: 031-10 03 30

Anna Grimslätt (ordinarie i Sveriges Skeppsmäklares Service AB)
BDO Nordic Göteborg
Box 31094
400 32 Göteborg
Tel: 031-704 13 00

Peter Gårdström (suppleant i Sveriges Skeppsmäklares Service AB)
BDO Nordic Göteborg
Box 31094
400 32 Göteborg
Tel: 031-704 13 00

Valnämnder

Norra kretsen

Anders Östman
AF Shipping AB
Holmsund
Tel: +46 (0)90 10 09 63

Östra kretsen

Håkan Permin (sammankallande)
Thor Shipping & Transport AB
Västerås
Tel: +46 (0)21 41 67 44

Södra kretsen

Joachim Pyk
Gillis Shipping AB
Karlshamn
Tel: +46 (0)454 142 90

Västra kretsen

Owe Heincke
TSA Tanker Shipping AB
Göteborg
Tel: +46(0)31 10 03 30