Anna-Karin Ekman tar plats i styrelsen

Anna-Karin Ekman har arbetat hela sitt yrkesliv som fartygsagent och är sedan 2012 vd på Bror Andrén AB i Karlstad.

– Jag blev väldigt glad när jag fick frågan från valberedningen och tackar nu för förtroendet från medlemmarna. Det ska verkligen bli roligt att jobba tillsammans med kansliet och de övriga i styrelsen.

Anna-Karin Ekman sitter redan med i Sjöfartsverkets referensgrupp till projektet Effektivare anlöp genom digitalisering och hon är även med i arbetet kring att forma ett särskilt lotsråd inom föreningen.

– I styrelsen vill jag även driva på för att förbättra förutsättningarna för sjöfarten i allmänhet och för Vänersjöfarten i synnerhet, säger hon till Skeppsmäklarnytt.

Tillbaka