En inställd föreningsstämma är också en stämma...

Som alla medlemmar redan vet blev årets föreningsstämma av det mera förunderliga slaget. Men självklart har vi genomfört alla nödvändiga beslut och i dem deltog en majoritet av medlemmarna, via mailsvar. Protokollet från stämman är också utskickat till alla medlemmar.

Så nu ser vi fram emot den 7 maj 2021 då vi åter har bokat Börsen för en sprudlande årsmötesmiddag. Det är för övrigt samma år som staden Göteborg fyller 400 år och Håkan Hellström kommer att fylla Ullevi fyra gånger!

Viktigaste besluten i korthet: Johan Ehn avgår som ordförande, Eric Hjalmarsson tar över ordförandeklubban och Anna-Karin Ekman blev ny i styrelsen.

Tillbaka