Fåtal platser kvar till befraktningskursen

Kursen riktar sig till anställda på alla slags skeppsmäklerier, det vill säga till alla som vill vill veta mer om sjöfartens grundläggande blodomlopp – befraktning!

Kursen är också öppen för anställda på företag som inte är medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening. Den här kursen är lika bra för transportköpare som för anställda på rederier som vill förkovra sig. Antalet är dock begränsat till 25 personer.

Kursen bygger på en blandning av undervisning och problemlösning i grupp.

Sveriges Skeppsmäklareförening är kursarrangör, men all undervisning ges av skeppsmäklare Patrick Hillenius, vd på Gothenburg Chartering i Göteborg.

Anmälningsblankett och mer information.

Tillbaka