Höstmötet byter namn till Sjöfartsentusiastdag - anmälan öppen

Den 11 november är det äntligen dags för för Skeppsmäklareföreningen att arrangera ett fysiskt möte - där några av våra mest aktuella frågor kommer att dryftas under en dag med kollegial samvaro.

Seminariet hålls som vanligt på Stadsmuséet i Göteborg, inleds med lunch och avslutas med middag på kvällen. På förmiddagen har Sjöfartsverket branschmöte i samma lokal, kl 9-12, men med egen anmälan.

Nytt för i år är att dagen bytt namn från höstmöte till Sjöfartsentusiastdag, helt enkelt för att det är en dag för alla sjöfartsentusiaster.

Nytt är även att seminariet kommer att sändas digitalt, för den som inte har möjlighet att delta på plats. För det tar vi ut en avgift, men bara en avgift per företag så att flera på varje arbetsplats kan titta.

Anmälan här för att delta på plats.

Anmälan här för streamingtjänsten.

Programmet

Från 11 15 samling innanför dörrarna i Stadsmuseet för registrering och namnbricka

11 30 Fisklunch i Stadsmuseets Restaurang, kaffe i foajén och tid för att se Stadsmuseets 400-årsutställning, om Göteborgs historia (Gör gärna detta om du kan!)

12 15 Sena sittningen i Stadsmuseets Restaurang

12 50 Eric Hjalmarsson och Berit Blomqvist hälsar alla välkomna

13 00 Trender och tendenser för svensk ekonomi, industri och, konsumtion

Henrik Larsson, portföljförvaltare på SEB Investment Strategy ger oss en inledande omvärldsanalys.

13 20 Covid-19 – hur påverkades sjöfarten?

Godsvolymer, passagerartal och kryssningsanlöp, hur har det gått? Tre medlemmar redovisar några nedslag ur verkligheten. Ida Kristoffersson på Luleå Agent om att se fartygsagentrollen förändras, Ingela Berntson på GAC Sweden om att plötsligt se kryssningspassagerare igen och Carl-Johan von Sydow på Bunker One om hur tankmarknaden löpte amok i takt med oljepriset. Dessutom berättar Furetanks vd Lars Höglund om hur den egna källaren plötsligt blev karantänshotell.

14 00 Gränspolisen –snävare öppettider och nationell gränskontroll under EU-lupp

Mikael Holmgren, tf chef gränspolissektionen, och Christian Lippens, biträdande chef, båda i region väst, ger en lägesbild av gränspolisen idag.

14 30 Tullverket – om miljonböter och ny EU-lagstiftning

Carina Asplund, avdelningschef för uppbörd på Tullverket, och Anna Berg, sakkunnig för uppbörd på Tullverket.

15 00 Kafferast

15 20 Är linjesjöfarten i kris – eller täljer rederierna bara guld med smörkniv?

Christopher Pålsson och Nicklas Bengtsson på Lloyd’s List Intelligence ger oss hårda fakta vad gäller volymer, marknadsandelar och vinstutveckling – globalt sett.

15 30 Linjesjöfarten, del 2: Varuägarnas dilemma

Joakim Forslund vd på Bra Sommarmöbler och Anders Gustafsson, Director, Logistics Purchasing Volvo Lastvagnar.

16 00 Linjesjöfarten, del 3: Rederier i stormen öga

Fredrik Hermansson, vd Greencarrier Agency; Birna Ödefors, vd Maersk Scandinaviaoch Eric Hjalmarsson på Thor Shipping & Transport – om grundstötningen i Suez, vådan av att vara störst och den oväntade volymökningen med Brexit.

16 30 Utdelning av årets Diplomerade Skeppsmäklare och om vår globala skeppsmäklareutbildning

Ida Kristoffersson, Mårten Zetterberg och Lisa Björklind är nya i styrelsen och har alla gått vår skeppsmäklareutbildning inom ICS. Nu förklarar de varför fler bör gå.

17 00 Öppet hus - Skeppsmäklareföreningens kontor

Postgatan 4, högst upp (eller incheckning på hotellet för den som behöver göra det)

18 00 Samling vid Södra Hamngatan 11 för Shipbrokers Dinner i Chalmersska Huset

(Allergier och andra matrestriktioner måste noteras vid anmälan!)
* Välkomstdrinken intas i det gamla bankvalvet och uppe i salongen
* Middagen serveras i de vackra salongerna där en gång superkargören William Chalmers bjöd vänner och kollegor från Svenska Ostindiska Companiet till bords.

Anmälan här för att delta på plats.

Anmälan här för streamingtjänsten.

Tillbaka