Hanteringen av besättningsbyten för yrkessjöfarten skärps

Kustbevakningen har beslutat att endast tillåta besättningsbyten i godkända hamnar, gränsövergångsställen, och under fastställda öppettider. Det gäller från den 19 augusti.

De upptagna gränsövergångsställena och de fastställda öppettiderna finns listade på polisens hemsida.

Det är Polismyndigheten som har fastställt öppettiderna för gränsövergångar som utgörs av hamnar.

Polismyndigheten informerar här om visering för sjömän i transit.

Mer information från Polismyndigheten om den här regleringen och hur den genomförs i praktiken finns här, inklusive öppettider för alla hamnar som är gränsövergångsställen, region för region.

Endast i undantagsfall kommer Kustbevakningen att tillåta besättningsbyte som kräver in- och utresekontroll vid annan hamn än de som är upptagna som gränsövergångsställen eller utanför fastställda öppettider.

Så här skriver Kustbevakningen i sitt pressmeddelande:

Kustbevakningen har sett över under vilka förutsättningar myndigheten kan medge tillstånd till passage med fartyg över Schengenområdets yttre gräns vid ett annat ställe än ett gränsövergångsställe eller när gränsövergångsstället är stängt. Översynen innebär en skärpning av när sådana tillstånd kan medges.

Från den 19 augusti i år kommer Kustbevakningen endast i undantagsfall tillåta besättningsbyte som kräver in- och utresekontroll vid annan hamn än de som är upptagna som gränsövergångsställen eller utanför fastställda öppettider.

Dessa gränsövergångsställen, så kallade Border Control Points (BCP), listas på polisens hemsida.

Det är mycket viktigt att alla besättningsbyten anmäls i ett så tidigt skede som möjligt för besked om tillstånd till gränspassage innan fartyget anlöper hamn.

Tillbaka