Informationsmöte om farligt gods, avfall, security och ATA/ATD

Den 20 oktober bjuder Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen in till ett informationsmöte via Teams där de går igenom vad som gäller kring rapporteringen för farligt gods, avfall, security samt ATA/ATD. Alla medlemmar som arbetar med de här frågorna uppmanas alltså sätta av lite tid.

Mötet sker torsdag 20 oktober kl 13 00 till 15 00 via Teams.

Under mötet kommer Sjöfartsverket även att gå igenom statistiken från EMSA om vad som blivit bättre sedan förra mötet och vad som fortsatt har förbättringspotential. Transportstyrelsen kommer även att informera om förändringarna kring avfallsrapportering och inte minst, allt kring hanteringen av avfallskvitto som är helt nytt.

Anmälan till mötet sker här.

Själva länken till mötet i Teams skickas några dagar innan till den e-adress som anges vid anmälan. Om fler vill lyssna från samma företag behöver alltså separata anmälningar göras för varje person.

Tillbaka