Kurs om nya personuppgiftslagen

Föreningen håller en helt egenutvecklad kurs i både Göteborg och Stockholm om den nya personuppgiftslag som träder i kraft den 25 maj 2018.
Det blir advokaterna Jörgen Sköld och Karin Odkrans från Morris Law som ger oss all relevant fakta om den nya förordningen. Då krävs att vi anpassar både vårt förhållningssätt kring personuppgifter och våra datasystem.
Kursen riktar sig till alla företag som har kunder, anställda eller förmedlar personuppgifter till myndigheter, kort sagt: det här blir en kurs som alla behöver!
Vi ger den i form av en endagskurs i i Göteborg den 21 nov samt i Stockholm den 30 januari nästa år.

Tillbaka