Lyckat seminarium i Almedalen

På Sveriges Skeppsmäklares seminarium på Maritim mötesplats i Almedalen
Seminariet hade rubriken Kilometeravgifter, fritidsbåtsavgifter eller extraskatt på handelssjöfarten? Men även de skärpta kraven på att bara använda utsedda gränsövergångsställen vid besättningsbyten avhandlades.
Från föreningen deltog Eric Hjalmarsson, vd på TSG Shipping och före detta ordförande i föreningen, och Anna-Karin Ekman, vd på Bror Andrén och föreningens nuvarande ordförande, som beskrev sina verksamheter och påverkan av farledavgifter och lotsavgifter i Mälaren respektive Vänern.
De politker som deltog var Mattias Ottosson, sjöfartspolitiskt talesperson, (S), Linda Westerlund Snecker, sjöfartspolitiskt talesperson, (V), Thomas Morell, vice ordförande TU, trafikpolitisk talesperson, (SD) och Johanna Rantsi, sjöfartspolitisk talesperson, (M). Alla sitter i Trafikutskottet.
Dessutom deltog Sjöfartsverkets nytillträdde gd Erik Eklund.
Seminariet finns att lyssna på här:
Klicka på en bild för att få den större, bläddra därefter mellan bilderna.

Berit Blomqvist, Eric Hjalmarsson och Anna-Karin Ekman.
Politikerna Linda Westerlund Snecker, Thomas Morell, Johanna Rantsi och Mattias Ottosson utfrågas.
Berit Blomqvist frågar ut politikerna Linda Westerlund Snecker, Thomas Morell, Johanna Rantsi och Mattias Ottosson.
Tillbaka