Maritim mötesplats sänder från Almedalen

Idag börjar Almedalsveckan och Maritim mötesplats sänder alla seminarier på sin Youtube-kanal.

Först ut är projektet REDO 2 klockan 9.30, om hur sjöfarten ska arbeta för att bli mer inkluderande. Vid lunch har Maritimt forum ett seminarium om hur personaltillförseln inom sjöfarten säkerställs.

Sveriges Skeppsmäklares eget seminarium är på onsdag 10.30, om överflyttning av gods från väg till sjö.

Den Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklare, Sveriges Hamnar och Lighthouse.

Hela programmet 25-28 juni och länkar med mer information

TISDAG 25 juni 2024

08:00 till 16:00 Vilka lösningar krävs för en framtida hållbar och konkurrenskraftig maritim näring?

Arrangör: Maritimt Forum
https://almedalsveckan.info/program/69498

09:30 till 10:15 Vi är varandras arbetsmiljö - hur jobbar sjöfarten för att bli mer inkluderande?

Arrangör: Projektet REDO 2
Medverkande:
Joel Smith, tf gd, Sjöfartsverket
Annika Kristensson, vice vd, Tärntank Ship Management
https://almedalsveckan.info/program/70410

10:30 till 11:15 Grönt fokus inom sjöfarten - var är vi idag och vägen framåt

Arrangör: DNV
Medverkande:
Mårten Schei-Nilsson, Area Manager Denmark, Sweden, Finland and North Atlantic, DNV
Robert Ericson, Area Business Development Manager, DNV
https://almedalsveckan.info/program/71653

12:00 till 12:45 Hur säkerställer vi att Sverige inte blir utan personal inom de maritima näringarna?

Arrangör: Maritimt Forum
Medverkande:
Carolina Kihlström, Verksamhetschef, moderator, Maritimt Forum
Johan Hartler, Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor (moderator), Svensk Sjöfart
Magnus Persson, Riksdagsledamot, (SD)
Mathias Bengtsson, Riksdagsledamot, (KD)
Josefin Malmqvist, Riksdagsledamot, (M)
Fredrik Olindersson, Head of division, Maritime studies, Chalmers
Mikael Lindmark, Kassör, Seko Sjöfolk
Lars Wallerstedt, vd, Wärtsilä
Margareta Jensen Dickson, CPCO, Stena Line
https://almedalsveckan.info/program/69495

13:00 till 13:45 Utan mer satsningar på sjöfartsforskning och innovation nås inga klimat- och hållbarhetsmål

Arrangör: Lighthouse
https://almedalsveckan.info/program/69726

14:00 till 14:45 Ge sjöfarten vind i seglen - rimliga avgifter stärker svenska företags konkurrenskraft

Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart
Medverkande:
Anders Hermansson, vd, Föreningen Svensk Sjöfart
Pia Berglund, Moderator, Föreningen Svensk Sjöfart
Elin Swedlund, Transportansvarig, Skogsindustrierna
Jenni Ranhagen, vd, Näringslivets Transportråd
Joel Smith, tf GD, Sjöfartsverket
Johanna Rantsi, Riksdagsledamot, M
Mattias Ottosson, Riksdagsledamot, S
https://almedalsveckan.info/program/70466

15:00 till 15:45 Hur stärker vi sjöfartens roll i vårt framtida samhälle?

Arrangör: Vänersamarbetet
Seminariet innehåller följande: • Satsningar för framtiden hos rederier och hamnar i Vänern och Mälaren • Kommunernas satsningar på sjöfart • Panelsamtal: Framtidsspaning för sjöfarten i Vänern och Mälaren.

Medverkande:
Laila Gibson, Verksamhetsledare, Vänersamarbetet
Andreas Andersson, VD, Mälarhamnar AB
Johan Källsson, VD, Thunbolagen
Kalle Alexandersson, Planeringschef, Kristinehamns kommun
Marcus Ekholm, Planeringschef, Karlstads kommun
Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef, Lidköpings kommun
Carina Gullberg, Regionpolitiker, Västra Götalandsregionen
Rami Yones, Regional direktör, Trafikverket Mitt
Johanna Rantsi, Riksdagsledamot, Trafikutskottet
Mattias Ottosson, Riksdagsledamot, Trafikutskottet
Joel Smith, stf GD, Sjöfartsverket
https://almedalsveckan.info/program/70920

16:00 till 16:30 Erfarenheter från den Maritima sektorn i Ukraina: En unik inblick mitt i krigets kaos

Arrangör: Maritimt Forum
Medverkande:
Erik Froste, Rederichef, Färjerederiet, Trafikverket
https://almedalsveckan.info/program/69886

Onsdag 26 juni 2024

08:00 till 17:00 Vilka lösningar krävs för en framtida hållbar och konkurrenskraftig maritim näring?

Arrangör: Maritimt Forum
https://almedalsveckan.info/program/69498

08:30 till 09:15 Hållbar sjöfart idag och imorgon – möjligheter och utmaningar

Arrangör: Wallenius Marine
https://almedalsveckan.info/program/70446

09:30 till 10:15 Botten är nådd – hur får vi svensk sjöfart att växa?

Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen
Medverkande:
Anders Hermansson, vd, Föreningen Svensk Sjöfart
Mikael Lindmark, kassör och ombudsman, Seko sjöfolk
Lennart Jonsson, vd, Sjöbefälsföreningen
Pia Berglund, Moderator, Föreningen Svensk Sjöfart
Peder Björk, Riksdagsledamot, S
Eric Westroth, Riksdagsledamot, SD
Håkan Johansson, vd, Gotlandsbolaget
Annika Kristensson, vice vd, Tärntank Ship Management
https://almedalsveckan.info/program/70447

10:30 - 11:15 Kilometeravgifter, fritidsbåtsavgifter eller extraskatt på handelssjöfarten?

Arrangör: Sveriges Skeppsmäklare
Medverkande:
Eric Hjalmarsson, vd, TSG Shipping
Anna-Karin Ekman, vd, Bror Andrén
Erik Eklund, gd, Sjöfartsverket
Mattias Ottosson, sjöfartspolitiskt talesperson, Trafikutskottet (S)
Linda Westerlund Snecker, sjöfartspolitiskt talesperson, Trafikutskottet (V)
Thomas Morell, vice ordförande TU, trafikpolitisk talesperson, Trafikutskottet (SD)
Johanna Rantsi, sjöfartspolitisk talesperson, Trafikutskottet (M)
https://almedalsveckan.info/program/69667

12:00 till 12:45 Vad krävs för att Sverige ska kunna säkerställa försörjningsberedskapen i fred, kris och krig?

Arrangör: Maritimt Forum
Medverkande:
Ewa Skoog-Haslum, Marinchef, Försvarsmakten
Hanna Gunnarsson, Riksdagsledamot, (V)
Lars Wistedt, Riksdagsledamot, (SD)
Mikael Larsson, Riksdagsledamot, (C)
Emma Berginger, Riksdagsledamot, (MP)
Alexandra Anstrell, Riksdagsledamot, (M)
Lars Höglund, Vd, Furetank
Magdalena Bosson, Vd, Stockholms Hamnar
Tina Thorsell, Näringspolitisk chef (moderator), Transportföretagen
Marcus Risberg, Vd, Destination Gotland
Carolina Kihlström, Verksamhetschef (moderator), Maritimt Forum
https://almedalsveckan.info/program/69496

13:00 till 13:45 Hur kan vi få elen att räcka till när ännu fler fartyg behöver landström eller laddning?

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Energi
Arrangör: ABB
Medverkande:
Jörgen Karlsson, Head of Marine, Sweden, ABB
https://almedalsveckan.info/program/69971

14:00 till 14:45 Hur kan hamnar och rederier bli effektivare och gröna med landström och automatisk vakuumförtöjning?

Arrangör: Cavotec Sverige AB
Medverkande:
Per Olovsson, Säljchef, Cavotec
https://almedalsveckan.info/program/71200

15:00 till 15:45 Hur hamnar bidrar till klimatmålen genom infrastrukturlösningar för Carbon Capture and Storage (CCS)

Arrangör: Stockholms Hamnar
Medverkande:
Magdalena Bosson, vd, Stockholms Hamn
Johan Wallén, marknads- och försäljningschef, Stockholms Hamn
https://almedalsveckan.info/program/71722

16:00 till 16:45 Utan svensk flagg - hur garanterar vi hela Sveriges försörjning, säkerhet och försvar?

Arrangör: Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen
Medverkande:
Mikael Lindmark, Ombudsman, Seko sjöfolk
Lennart Jonsson, VD, Sjöbefälsföreningen
https://almedalsveckan.info/program/69729

Torsdag 27 juni 2024

08:00 till 17:00 Vilka lösningar krävs för en framtida hållbar och konkurrenskraftig maritim näring?

Arrangör: Maritimt Forum
https://almedalsveckan.info/program/69498

08:30 till 09:15 Energisäkerhet i tid av krig och fred - fokus Östersjön

Arrangör: OX2
Medverkande:
Alexandra Anstrell (M), Riksdagsledamot, Försvarsutskottet
Anders Flanking, Landshövding, Gotlands län
Ewa Skoog Haslum, Marinchef, Försvarsmakten
Hillevi Priscar, Sverigechef, OX2
Minou Sadeghpour, Moderator, 4C Strategies
https://almedalsveckan.info/program/70188

09:30 till 10:15 Omlastningsnodernas betydelse för transporteffektivitet – hur löser vi utmaningen?

Medverkande:
Anders Hermansson, vd, Föreningen Svensk Sjöfart
Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Almega Tågföretagen
Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag
Åsa Coenraads, Näringspolitisk expert, Svensk Handel
Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, M
Ulrika Heie, Riksdagsledamot, C
Lars Reinholdsson, vd, LBC Frakt
Johan Davidson, Statssekreterare, Landsbyggds- och infrastrukturdepartementet
Tomas Arvidsson, Transportindustriförbundet
https://almedalsveckan.info/program/70382

10:30 till 11:15 Geopolitiska utmaningar inom världshandeln ur ett sjöförsäkrings perspektiv

Arrangör: The Swedish Club
Medverkande:
Daniel, Kilgren, The Swedish Club
Torbjörn, Claesson, The Swedish Club
Christopher, Hesselbrandt, Statliga Krigsförsäkringsnämnden
https://almedalsveckan.info/program/70770

12:00 till 12:45 Hur arbetar den maritima näringen för att uppnå miljö- och klimatmålen och vad krävs för nästa steg?

Arrangör: Maritimt Forum
Medverkande:
Carolina Kihlström, Verksamhetschef, moderator, Maritimt Forum
Åsa Burman, Verksamhetschef, moderator, Lighthouse
Johanna Boijer-Svahnström, Informationsdirektör, Viking Line
Jörgen X Karlsson, Head of Marine Sweden, ABB Marine
Erik Froste, Rederichef, Färjerederiet
Annika Kristensson, vice vd, Tärntank
Kjell-Arne Ottosson, Riksdagsledamot, (KD)
Emma Nohrén, Riksdagsledamot, (MP)
Johanna Hornberger, Riksdagsledamot, (M)
https://almedalsveckan.info/program/69497

13:00 till 13:45 Utan handel stannar Sverige – marinens roll för sjöfarten

Arrangör: Saab AB
https://almedalsveckan.info/program/70670

14:00 till 14:45 Hur säkerställs Finlands och Sveriges utmaningar och möjligheter med framtidens vintersjöfart?

Arrangör: Rauma, Finsk-svenska handelskammaren
Medverkande:
Johanna Rantsi, Riksdagsledamot, Moderaterna
Mattias Ottosson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Stig Gustavson, Bergsråd
Mats Löfström, Riksdagsledamot, Finlands riksdag
Ewa Skoog Haslum, Marinchef, Försvarsmakten
Stefan Wallin, moderator
https://almedalsveckan.info/program/69797

15:00 till 15:45 Hur säkrar vi att sjöfarten kan bidra till försörjningstrygghet och den gröna omställningen?

Arrangör: Preem
Medverkande:
Daniel Berndolf, Head of Shipping, Preem
Carl Carlsson, Sjösäkerhet, sjöfartsskydd & teknik, Svensk Sjöfart
Mattias Ottosson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Johanna Rantsi, Riksdagsledamot, Moderaterna
Camilla Dimberg, Moderator, Preem
https://almedalsveckan.info/program/71318

16:00 till 16:45 Sill och skarpsill – en underskattad proteinresurs som kan bidra till svensk livsmedelsförsörjning

Arrangör: Swedish Pelagic Foundation
https://almedalsveckan.info/program/70495

Fredag 28 juni 2024

8:30 till 9:15 Frukostseminarium: The growing global role of Nordic icebreaking innovation

Arrangör: Davie Group

9:30 till 10:15 Framtidens energinod – hamnen!

Arrangör: Sveriges Hamnar
Medverkande:
Saira Alladin, Head of Asset Management Stockholm, Ellevio Stockholm
Fredrik Larsson, Hållbarhetsansvarig, Svensk Sjöfart
Fredrik Hansson, Kommunalpolitiker, Socialdemokraterna Luleå
Sophia Jarl, Kommunalpolitiker, Moderaterna Östergötland
Tina Thorsell, Samhällspolitisk chef/Branschchef Sveriges Hamnar, Transportföretagen
Anders Josephsson, Moderator, Transportföretagen
https://almedalsveckan.info/program/72076

10:30 till 11:15 Utan fungerande isbrytning riskeras hela den norrländska industriboomen

Arrangör: Viking Supply Ships
Medverkande:
Isak From, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, Moderaterna
Elin Swedlund, Transportansvarig, Skogsindustrierna
Erik Almkvist, Head of Ice Operations, Viking Supply Ships
Nisha Besara, Moderator, Miltton
https://almedalsveckan.info/program/71008

Tillbaka