Momskursen åter i april

Skeppsmäklareföreningens ger återigen sin populära momskurs nästa år. Den 18-19 april blir det sjätte gången för den uppskattade kursen. Som vanligt är det momsexperterna Monika Edvall och Royne Schiess på Ernst & Young som är kursledare. Den här gången är kurslokalen i Chalmersska huset på Södra Hamngatan 11.

Ur kursprogrammet:

Momssystemets uppbyggnad och internationell tjänstehandel

Tjänster och varor kopplade till skattefria fartyg

Utlägg och vidarefakturering

Diverse fall ur verkligheten

Grupparbete

Återkoppling grupparbete och fler faktureringsregler

Avslutning, kursutvärdering och diplomutdelning

I kursavgiften ingår fika, lunch, middag och kursmaterial.

Tillbaka