Några platser kvar till Momskursen

Den 17 och 18 september är det åter dags för Skeppsmäklareföreningens populära Momskurs. Det finns några platser kvar, anmälan görs via blanketten här.

Kursen är speciellt framtagen för sjöfartsbranschen och ges nu för nionde gången. Kursen riktar sig till medarbetare som kommer i kontakt med momsfrågor, det vill säga inte endast ekonomipersonalen utan även till exempel ansvariga för inköp och försäljning.

2018 ändrades delvis reglerna för shippingbranschen, bl.a. avseende fartyg som går på inre farvatten respektive öppet hav. Skatteverket har även kommit med ställningstagande avseende hur verket tolkar de nya reglerna. Har du koll på vilka konsekvenser de nya reglerna får för din verksamhet? Är du insatt i allt det nya? Förstår du vad som menas med ”öppet hav”? Är du medveten om att om du fakturerar med moms och det görs på felaktiga grunder får inte fakturamottagaren dra av momsen?

Om inte, anmäl dig till höstens stora momskurs!

Det här är alltså vår succékurs där dina frågor kring moms besvaras; den är speciellt framtagen för dig som arbetar i hamn, på rederi, varv, speditionsföretag, skeppshandel och skeppsmäkleri.

Undervisningen kommer att ges av:

Monika Edvall, momskonsult på Ernst & Young AB. Hon har över 20 års erfarenhet av momsfrågor och särskilt frågor med internationell inriktning.

Royne Schiess, delägare och momsexpert på Ernst & Young AB. Han har över 25 års erfarenhet av momsfrågor och en bakgrund hos Skatteverket. I den egenskapen skrev han bl.a. 1995 riktlinjerna för Skatteverkets interna inställning avseende mervärdesskatteplikt för varor och tjänster med inriktning mot sjöfarten.

Anmälan och mer info här.

Tillbaka