Ny medlem: JD Shipping AB

Varmt välkommen säger vi till vår tredje nya medlem för i år: JD Shipping.

JD Shipping AB är en nystartad hamn- och linjeagentur med kontor i bland annat Iggesund. Företaget ägs av John Dahlén som tidigare varit medlem via företagen TR Shipping och St Peter Line Sverige.

- Efter Fartygstekniskt Gymnasium, värnplikt i flottan, motorman till sjöss samt Sjöfart och Logistikutbildningen på Chalmers har jag varit anställd på flera olika logistikpositioner inom olje -och shippingbranschen, men nu känns det rätt och inspirerande att vara egen; att följa sin egen vision, säger han.

- Vårt motto är att alltid leverera professionell och god personlig service från början till slut. Som en oberoende och mindre skeppsmäklare är vi flexibla att lösa alla tänkbara situationer effektivt så att redaren kan lita på att fartyget, lasten och besättningsmedlemmarna är i trygga händer och att verksamheten kommer skötas i god ordning, säger John Dahlén och tillägger:

- Det känns riktigt kul att vara med i skeppsmäklarföreningen igen!

JD Shipping AB
Bodarna 4
825 32 Iggesund

Kontaktperson: John Dahlén
Telefon: +46 (0)708-352205
E-post: agency@jdshipping.se

Specialitet: Fartygsklarering och linjeagentur

Tillbaka