Ny styrelse i Göteborgs Skeppsmäklareförening

Göteborgs Skeppsmäklareförening har haft årsmöte, virtuellt, och valde då följande personer till styrelsen. Elizabeth Concha tar över ordförandeklubban, hon har suttit i styrelsen sedan 2016.

Så här ser den nya styrelsen ut, med respektive ansvarsområden:

Elizabeth Concha, Ordförande, Cosco Shipping

Carl Johan von Sydow, Kassör, Bunker One (Sweden)

Fredrik Håkansson Säll, Sekreterare, HHM - Hyundai Merchant Marine

Wilhelmina Lund, Klubbmästare, Lund Group

Jonas Pettersson, Stadgar, Alba Tankers

Kristian Bratz, Frukostföreläsningar, Gothenburg Chartering

Emil Holmgren, IT/Hemsida, CLdn

Nicolai Nymoen, Projekt, Wallenius Wilhelmsen

Jonatan Östberg, Projekt, CMA CGM

Tillbaka