Pris till Ung Sjöfartsentreprenör

Är du en ung sjöfartsentreprenör och vill driva utvecklingen
av sjöfarten in i framtiden? Är du beredd att satsa, inte
bara din energi, utan även dina pengar? Vågar du se dig
själv som framtidens sjöfartsentreprenör? Läser du idag,
eller är det maximalt sex år sedan du avslutade dina
studier? Då kan du vara den vi söker!

I samband med Sjöfartens Entreprenörsdag som arrangeras 23 maj 2016 på Chalmers
Lindholmen Konferenshall kommer priset Ung Sjöfartsentreprenör 2016 att delas ut.

Priset består av två längre luncher med vardera: Jonas Backman, Sirius Rederi AB; Lars Höglund,
Furetank Rederi AB; Carl-Johan Hagman, Stena AB; Eric Hjalmarsson Thor Shipping och
David Kristensson, Northern Offshore Servies samt 50 000 kr i kontanter, dvs grundplåten till ett
aktiebolag. Dessa fem är också jury.
Dessutom får vinnaren 50 000 kr, i form av ett aktiebolag!

Detta krävs för deltagande:
1: Du måste vara högskolestudent eller ha ett examensbevis från universitet eller högskola
som är maximalt sex år gammalt. Styrk dina uppgifter på lämpligt sätt och uppge e-post
och telefonnummer till en referensperson från ditt lärosäte.
2: Skriv ett brev och förklara för oss varför du kommer att bli sjöfartens näste entreprenör,
om inte nästa år så inom fem, tio år. Om du redan har en färdig idé, utveckla den så väl du
kan. Om du bara har en allmän önskan att skapa framtidens sjöfartsföretag, men ännu inte
kommit till några skarpa företagsidéer, utveckla dina tankegångar så väl du kan. Ledord för
juryns arbete blir innovation, entreprenörsanda, realiserbarhet, inverkan på omvärlden och
strategisk inriktning.

OBS! Även en utomstående kan nominera en person som uppfyller kraven ovan.
Allt underlag måste finnas med från början i en sådan nominering.
Skicka ditt brev och kopior som styrker din studiestatus senast 25 april till
Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening, Postgatan 4, 411 13 Göteborg
samt till berit.blomqvist@swe-shipbroker.se

VARMT VÄLKOMNA!

Arrangörer: Arrangörer: Sjösektionen vid Chalmers,
Sveriges Skeppsmäklareförening, Föreningen Svensk
Sjöfart, Handelshögskolan vid GU, Chalmers; sjöfart
och marin teknik samt Sjöfartstidningen

2016-03-16

Tillbaka