Programmet för det digitala höstmötet 12 november

Som vi tidigare meddelat blir det inget fysiskt höstmöte i år, istället blir det ett höstmöte via Teams!

Planen är att vi alla kopplar upp oss via länk kl 13 00 den 12 november och programmet ser preliminärt ut enligt följande:

Covid-19 och dess effekter på sjöfarten

13 00 Berit Blomqvist hälsar välkommen och styrelsen berättar hur Covid-19 påverkat dem och deras respektive företag och segment. Hur har det gått för container? Tank? Roro? Bulk? Hur går tankegångarna i norr? Söder? Öster? Väster?

Farledsavgifterna - måste de höjas nu igen? I dessa tider?

13 45 Sjöfartsverkets gd Katarina Norén berättar om verkets ekonomiska dilemma. Hur blir det med farledsavgiftshöjningen? Vad betyder bonus-malussystemet för sjöfarten?

Digitalisering – vilka effekter får den för sjöfarten och våra medlemmar?

14 00 Mikael Lind, forskare på RISE berättar om sina insikter om det förändrade landskapet för fartygsagenter som digitaliseringen medför. Vad behöver göras och hur förberedda är vi egentligen på vad som komma skall?

14 15 Mikael Renz på Sjöfartsverket är också ordförande för EGDH, expertgroup on datahamonization, han leder alltså arbetet med digitaliseringen inom IMO av FAL-konventionen. Hur långt har de kommit? Hur påverkas fartygsagentens arbete?

14 30 Fredrik Karlsson på Sjöfartsverket berättar om Sjöfartsverkets förslag till navigationsstöd från land. Kan det någonsin bli verklighet?

14 45 Diskussion, frågor och avslutning

Formell inbjudan med anmälningslänk kommer inom kort.

Tillbaka