Programmet till Världssjöfartens dag

Världssjöfartens dag hålls den 29 september i Göteborg och har i år temat New Technologies for greener shipping.

Plats: Göteborgs Stadsmuseum
Norra Hamngatan 12

Anmälan görs här.

PROGRAM
START GÖTEBORGS STADSMUSEUM

13:30-14:00 kaffe intill hörsalen Wallenstam

14:00-14.10 Dagens hållpunkter presenteras av moderator samt några välkomstord av museichefen Carina Sjöholm

14:10-14:20 Välkomsttal
Christine Hanefalk, Maritimt Forum samt
Anders Hermansson, Föreningen Svensk Sjöfart

14:20-14:30 Björn Garberg, nationell sjöfartssamordnare på Trafikverket
- Genom gröna sjöfartskorridorer ställer sjöfarten om

14:35-14.45 Maria Stockhaus (M), Riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet
- Vilka politiska satsningar ligger i pipeline?

14:50-15:05 Lars Höglund, Furetank Rederi AB
-Hur kan grön teknologi och regler för handelsfartyg skapa vinst både för rederi och fraktköpare?

15:10-15:25 Christer Bruzelius, Gotland Tech Development AB
- Gotland Horizon – En resa mot fossilfri sjöfart

15:30-15:45 Caroline Båth / Claes Fredriksson, Liquid Wind AB
- E-metanol, en skalbar lösning för omställning av sjöfarten

15:50-16:20 Caroline Ferning, Lighthouse, Jörgen X Karlsson från ABB, Ethan Faghani från Cetasol samt Per-Erik Larsson från METS Technology AB
-En teknikrunda med presentation av inspirerande exempel från marin teknik och forskning

16:20-16:30 uppsamling frågor
Därefter avslutar vi eftermiddagen och tar oss vidare till Sjöfartsmuseet Akvariet för förhandsvisning och mingel

Moderator: Rebecca Dalén, Maritimt Forum

Tillbaka