Saneringsintyg kan förlängas under covid-19

Fartygens saneringsintyg går nu att förlänga enligt rekommendationer från WHO. Flera förlängningar kan göras för samma saneringsintyg. Så här skriver Folkhälsomyndigheten till Skeppsmäklareföreningen:

För kännedom så har WHO tillsammans med IMO och ILO gått ut med rekommendationer vad gäller utfärdandet av saneringsintyg med anledning av covid-19. WHO säger nu att man kan utfärda flera förlängningar av ett och samma saneringsintyg. Vi bifogar härmed underlaget till kommuner med rätt att utfärda saneringsintyg.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/2020-04-22-ilo-who-imo-joint-statement-on-medical-certificates-of-seafarers-ship-sanitation-certificates-22-april-sg-(003).pdf?sfvrsn=6afdd464_2

Utöver detta kan nämnas att inga speciella riktlinjer eller direktiv har utfärdats för hantering av misstänkt covid-19 smitta ombord på fartyg från Folkhälsomyndigheten. De allmänna råd myndigheten har gått ut med är Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Ni kan följa era normala rutiner för misstanke om smitta ombord och det är den vanliga riskbedömningen för smitta på arbetsplatser som gäller (se bland annat arbetsmiljöverkets webbsidor som handlar om smittrisker och om personlig skyddsutrustning). Ni kan också samråda med det regionala smittskyddet vad gäller frågor om smittsamhet och hantering av eventuella fynd.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/ihr-internationella-halsoreglementet/saneringsintyg/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Tillbaka