Sjöfarten märks i Almedalen

Årets Almedalsvecka bjuder som vanligt på samhällsdebatt och politiska diskussioner om allt från ensamkommande flyktingbarn till lärarbrist och drogmissbruk. Men för oss som älskar sjöfart är det ändå Maritim Mötesplats som är i fokus! Där bjuds breda seminarier, djupa samtal och heta debatter – från måndag till torsdag.

Alla seminarier arrangeras på den Maritima Mötesplatsen, i Rederi AB Gotlands vackra trädgård, Hamngatan 1 i Visby!

Nedan listas samtliga seminarier. Bland annat deltar infrastrukturministern, generaldirektörer, Trafikutskottets ordförande samt andra politiker; många experter och företrädare för näringslivet. Bakom seminarierna står bland andra sjöfartens alla branschorganisationer som gått samman för att ordna ett längre lunchseminarium varje dag med följande teman: rättvisa trafikavgifter; besöksnäringen; samhällets varuförsörjning och sjöfartens miljöfördel.

Dessutom har flera enskilda intresseorganisationer, hamnar, rederier, skeppsmäklerier och varv ordnat seminarier i egen regi eller tillsammans med andra. Nedan listas det som sker, klicka på länkarna för ytterligare information:

Måndag 4 juli
10 00: Godsprognoser eller ”vem i hela världen skall man lita på…”
11 00: Gratis vatten och inga köer, låt sjöfarten bidra till större samhällsnytta! (inkl lunch)
13 00: Blå tillväxt – snack eller verkstad?
14 00: Så får vi infrastrukturen att räcka till – styrmedel för transportsystemet som helhet
15 00: Mälaren - en havsvik att utveckla!

Tisdag 5 juli
10 00: Vem glömde sjöfarten i 2030 omställningen?
11 00: Kan vattenvägen utveckla besöksnäringen? (inkl lunch)
13 00: Fluff eller verklig vilja – politiker möter företag om hållbara transporter
14 00: Mer gods med båt och tåg- håller EU:s ambitioner?
15 00: Smarta fartyg - svensk sjöfarts möjligheter till en ljusare framtid?

Onsdag 6 juli
10 00: Från strategi till handling. En svensk maritim strategi 2.0
11 00: Handel och samhällets försörjning – hur sårbart är Sverige? (inkl lunch)
13 00: Svenska varv - en nationell tillgång
14 00: Sjöfarten visar vägen mot fossiloberoende
15 00: Från väg till sjö – varför händer det inte?

Torsdag 7 juli
10 00: Flytande naturgas i svenska hamnar - vems ansvar?
11 00: Grön omställning för konkurrenskraftig maritim sektor (inkl lunch)

Maritimt kvällsmingel - måndag 4 juli klockan 17 - 19
Den stora informella träffpunkten är som vanligt det Maritima kvällsminglet som även det arrangeras på den Maritima Mötesplatsen. Där samlar vi politiker, myndighetspersoner och branschmänniskor som tycker om att diskutera maritima frågor och transportpolitikens utmaningar under lättsamma former.

Mingeltalare är i år Urban Bäckström, tidigare vd på Svensk Näringsliv och nu ordförande i Rederi AB Gotlands styrelse. Vilka insikter och erfarenheter tar han med från industrins lobbykorridor in till sjöfartens? Erik D Nilsson, Rederi AB Gotlands störste ägare hälsar välkommen.

Vi hoppas se Gotlandsbolagets trädgård proppfull av solglänsande sjöfartsälskare den 4 juli, men det är oerhört viktigt att alla anmäler sig på nedanstående länk senast den 1 juli! Även om trädgården kan verka stor är antalet platser begränsat, så först till kvarn gäller. Till anmälan.

Läs mer: www.maritimeforum.se/almedalen

Efter den 30 juni tar vi bara emot enstaka anmälningar och då på Berit Blomqvists telefon 0705-29 86 59.

Zero Vision Tool har ett mingelseminarium i trädgården, onsdag 6 juli 17 – 19. Det blir ett seminarium där de under lättsamma former presenterar de senaste rönen för att klara sjöfartens omställning till klimatneutrala transporter. Bl a deltar Brian Simpson, EU-koordinator för Motorways of the Sea och Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet.
För anmälan till detta ZVT-mingel: www.zerovisiontool.com/Almedalen2016

Varmt välkommen till den Maritima Mötesplatsen i Visby under Almedalsveckan! www.maritimeforum.se

2016-06-27

Tillbaka