Skeppsmäklareföreningen ger ny momskurs i april

Skeppsmäklareföreningens populära momskurs ges på nytt i april. Den 18-19 april blir det femte gången för den uppskattade kursen. Men passa på, nästa år blir det troligtvis ingen kurs.

Som vanligt är det momsexperterna Monika Edvall och Royne Schiess på Ernst & Young som är kursledare.

Ur kursprogrammet:

Momssystemets uppbyggnad och internationell tjänstehandel

Tjänster och varor kopplade till skattefria fartyg

Utlägg och vidarefakturering

Diverse fall ur verkligheten

Avslutning, kursutvärdering och diplomutdelning

I kursavgiften ingår fika, lunch, middag och kursmaterial.

Anmälningsblankett och mer info.

2016-03-02

Tillbaka