Skeppsmäklareföreningen i Almedalen

Den här veckan är Skeppsmäklareföreningen i Almedalen. På den Maritima mötesplatsen arrangeras seminarier och mingel måndag till torsdag ihop med Maritimt forum (fd Sjöfartsforum), Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Skärgårdsredarna, Svenskt Marintekniskt Forum och Sveriges Hamnar.

Program

Plats: Den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, Visby (Gotlandsbolagets trädgård)

Måndag 3 juli 2017

08.30 – 09.00 Frukostseminarium:
Öppning av årets Maritima Mötesplats
Arrangör: Lighthouse

09:00 – 09:50 Frukostseminarium:
Världens första fossilfria land – vatten och el, vad kan gå fel?
Arrangör: Lighthouse

10.00 – 10.50 Vänern – hur nyttjar vi Sveriges största sjö som en nationell resurs?
Arrangör: Vänersamarbetet

11.00 – 11.50
Maritimt Miljö-battle: hur främjar regioner och kommuner miljösmarta maritima företag?
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Skärgårdsredarna, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening

12.00 – 12.30 Lunch

12:00 – 12:30 Live streaming: filmvisning från fartyget Tern Ocean
Live streaming från fartyget Tern Ocean som anlöper Visby Hamn. Fartyget lägger till 24 timmar – anmäl intresse för guidade turer här: www.zerovisiontool.com/event/almedalen-2017-just-time
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time

12:30 – 14:30 Nollvisionen, FN, miljön och export på sjö
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time

14:30 – 15:00 Nollvisionen, regelverket, miljön och export på sjö
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time

15:00 – 15:30 Nollvisionen, hamnen, miljön och export på sjö
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time

15:30 – 16:00 Nollvisionen, finansieringen, miljön och export på sjö
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time

16:00 –16:40 ECO-bonus: En morot för överflyttning till sjöfart – med för och nackdelar
Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart

17.00 – 19.00 Maritimt mingel med gästtalare:
arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson

Arrangör: JIP Just In Time / Maritima Mötesplatsen
Gästtalare: arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson talar under rubriken ”Nu bringar vi ordning och reda på svensk arbetsmarknad!”
OBS! Förhandsanmälan krävs – först till kvarn gäller. Läs mer och anmäl dig här >>

Tisdag 4 juli 2017

09.00 – 09.30 Frukostseminarium:
Nollvisionen, rederiet som investerar, miljön och export på sjö
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time

09.30 – 10.00 Nollvisionen, kunden som investerar, miljön och export på sjö
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time

10.00 – 10.30 Nollvisionen, tekniken, miljön och export på sjö
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time

10.30 – 10.50 Nollvisionen, samhällsnyttan, miljön och export på sjö
Arrangör: Zero Vision Tool – JIP Just In Time

11.00 – 11.50
Utan export inget välstånd, utan sjöfart ingen export
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Lighthouse och Skärgårdsredarna

12.00 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.20 Trafiksäkerhet – sjöfartens sociala trumfkort
Arrangör: Föreningen Svensk sjöfart

13.30 – 14.20 Vems ansvar är det att trygga framtidens transporter? Näringsliv och stat om kunskap och kompetens
Arrangör: Transportföretagen

14.30 – 15.20 Riksdagens klimatpolitiska transportmål – beundransvärd ambition eller miljömässig björntjänst?
Arrangör: Transportföretagen

15.30 – 16.20 Den kommersiella kollektivtrafikens villkor
Arrangör: Sveriges Bussföretag, Branschföreningen Tågoperatörerna

Onsdag 5 juli 2017

08.30 – 09.50 Frukostseminarium:
Kampen om kajerna
Arrangör: Stockholms Handelskammare

10.00 – 10.50 Färjorna står för 50 procent av alla turister men media och politiken pratar bara om flyget – varför?
Arrangör: Passagerarrederiernas förening

11.00 – 11.50
Krockar miljöambitionerna med vattenvägens persontransporter?
Arrangör: Lighthouse, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Skärgårdsredarna, Sveriges Skepppsmäklarförening, Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum)

12.00 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.20 Flytande biogas till sjöss – marknad, möjligheter och hinder
Arrangör: Energigas Sverige

13.30 – 14.20 Kan stad–land konflikten avgöra riksdagsvalet 2018?
Arrangör: Transportföretagen

14.30 – 15.20 Konflikten, containrarna och den internationella konkurrensen – strejkerna i Göteborgs hamn
Arrangör: Sveriges Hamnar

15.30 – 16.20 Kollektivtrafikens kostnadsutveckling – en diskussion om hur resurser och medel används
Arrangör: Sveriges Bussföretag

17.00 – 19.00 Maritimt mingel med gästtalare: infrastrukturminister Anna Johansson
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum)
Gästtalare: infrastrukturminister Anna Johansson talar under rubriken ”Hållbara transporter – hur svårt kan det va?”.
OBS! Förhandsanmälan krävs – först till kvarn gäller. Läs mer och anmäl dig här >>

Torsdag 6 juli 2017

08.30 – 09.50 Frukostseminarium:
Inre vattenvägar för framtidens transporter
Arrangör: EMMA – Enhancing Inland Navigation

10.00 – 10.50 Så blir Sverige ett exportland av hållbar sjömat!
Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

11.00 – 11.50 Svensk sjömat för hållbar blå tillväxt
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Sveriges Hamnar, Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening, Lighthouse, Föreningen Svensk Sjöfart

12.00 – 12.30 Lunch. Vinnare i isbrytartävlingen utses

12.30 – 13.20 Gästhamnar i förädling – från idealism till professionalism
Arrangör: Riksföreningen Gästhamnar Sverige

Med reservation för ev. ändringar

Tillbaka