Skeppsmäklareföreningen till Tomas Eneroth: kan inte acceptera att Sjöfartsverkets avgifter ökar

 Sveriges Skeppsmäklareförening har tillsammans med tre andra organisationer skrivit till infrastrukturministern Tomas Eneroth för att protestera mot Sjöfartsverkets planerade avgiftshöjningar för 2022.

Det är föreningen Svensk Sjöfart, Näringslivets transportråd och Transportföretagen som tillsammans med Sveriges Skeppsmäklareförening uppmanar Tomas Eneroth att regeringen bör säkerställa att Sjöfartsverket har tillräckligt med medel för att inte genomföra avgiftshöjningarna.

Regeringen bör dessutom säkerställa att investering och drift av nya isbrytare helt och hållet finansieras över anslagsmedel samt se över Sjöfartsverkets finansieringsmodell för att skapa långsiktighet i branschen.

Brevet i sin helhet finns att läsa här.

Tillbaka