Skeppsmäklareföreningens första digitala möte lyckat

Idag har Sveriges Skeppsmäklareförening haft sitt första digitala höstmöte.
Bland talarna pratade Sjöfartsverkets gd Katarina Norén om farledsavgifterna, Mikael Lind på RISE om vilka effekter digitaliseringen får på sjöfarten och inte minst fartygsagenterna och Mikael Renz på Sjöfartsverket berättade om arbetet med FAL-konventionen inom IMO kontra EU.
Därefter fyllde Fredrik Karlsson från Sjöfartsverket på om det intressanta förslaget om navigationsstöd från land.
Dessutom berättade styrelsen om sina erfarenheter under coronapandemin i respektive företag.
En mycket intressant eftermiddag, men nästa gång ses vi gärna på plats i stället för via skärm.
Tillbaka